ZAVRŠENO PRIKUPLJANJE PREDLOGA ZA PROJEKAT „PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE 2019“

Prikupljanje predloga za projekat „Participativno budžetiranje 2019“, okončano je 20. oktobra.

Sekretari  gradskih i seoskim mesnih zajednica danas su anketne upitnike sa predlozima građana dostavili  Radnoj grupi za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu.

Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice i član  Radne grupe  i sekretari mesnih zajednica razgovarali su o prvom krugu glasanja, odnosno prikupljanju predloga  i o načinu na koji će se sprovoditi završno glasanje.

Sekretari  mesnih zajednica izneli su svoja zapažanja o projektu „Participativno budžetiranje“  i  interesu građana da se u isti uključe.

Radna grupa  će, prema rečima Svorcana, prebrojati  predloge i u toku sutrašnjeg dana biće poznati podaci  o  ishodu prvog kruga  projekta „Participativno budžetiranje 2019“.

„U skladu sa predlozima biće sačinjena  rang lista projekata koje su građani najviše predlagali.  Objavićemo svaki predlog, dakle i onaj koji je predložio jedan građanin, kao i one  koji je predložio veći broj građana“, kazao je Svorcan.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću