ZAVRŠEN DRUGI KRUG ANKETIRANJA GRAĐANA

Zvanično je završen drugi krug anketiranja građana u okviru procesa „Participativnog budžetiranja“. Članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu su pristupili brojanju anketnih listića iz 22 mesne zajednice sa teritorije grada Sombora, kao i glasova prikupljenih u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora, te elektronskih glasova, kojih je ove godine značajno više nego protekle. Ukupan broj anketiranih građana prevazišao je očekivanja članova Radne grupe i potvrdio da su Somborci zainteresovani, pre svega, za saradnju sa Gradskom upravom kada se radi o trošenju sredstava gradskog budžeta, ali i za razgovor o tome šta je i na koji način potrebno promeniti i uraditi kako bi život u gradskim i seoskim mesnim zajednicama bio kvalitetniji. Rezultati brojanja će biti objavljeni na sajtu grada Sombora, kao i u lokalnim medijima.

  • Brojanje listića
  • 20181121_115831