ZAVRŠEN PRVI KRUG ANKETIRANJA

U okviru ovogodišnjeg ciklusa Participativnog budžetiranja, završen je prvi krug anketiranja građana. Članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza danas su održali sastanak na kome su izvršili prebrojavanje anketnih listića. Na teritoriji grada, u 11 mesnih zajednica, Uslužnom centru Gradske uprave, kao i elektronski putem, ukupno je prikupljeno 646 anketnih listića sa 80 različitih predloga građana. Tačnu listu pet prvoplasiranih predloga, kao i ostalih prikupljenih ideja Radna grupa će objaviti naknadno.

 

Radna grupa za realizaciju akcionog plana

 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

ZAVRŠENO PRIKUPLJANJE PREDLOGA ZA PROJEKAT „PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE 2019“

Prikupljanje predloga za projekat „Participativno budžetiranje 2019“, okončano je 20. oktobra.

Sekretari  gradskih i seoskim mesnih zajednica danas su anketne upitnike sa predlozima građana dostavili  Radnoj grupi za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu.

Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice i član  Radne grupe  i sekretari mesnih zajednica razgovarali su o prvom krugu glasanja, odnosno prikupljanju predloga  i o načinu na koji će se sprovoditi završno glasanje.

Sekretari  mesnih zajednica izneli su svoja zapažanja o projektu „Participativno budžetiranje“  i  interesu građana da se u isti uključe.

Radna grupa  će, prema rečima Svorcana, prebrojati  predloge i u toku sutrašnjeg dana biće poznati podaci  o  ishodu prvog kruga  projekta „Participativno budžetiranje 2019“.

„U skladu sa predlozima biće sačinjena  rang lista projekata koje su građani najviše predlagali.  Objavićemo svaki predlog, dakle i onaj koji je predložio jedan građanin, kao i one  koji je predložio veći broj građana“, kazao je Svorcan.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Završen prvi krug anketiranja građana u okviru „Participativnog budžetiranja“

U 22 gradske i seoske mesne zajednice na teritorij grada Sombora, u subotu 20. oktobra završen je prvi krug anketiranja građana u okviru ovogodišnjeg ciklusa „Participativnog budžetiranja“. Ognjen Eraković, Kristina Harjung i Jovana Grujić, članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu obišli su poslednjeg dana anketiranja Mesne zajednice „Gornja Varoš“, „Selenča“, „Stara Selenča“ i „Nova Selenča“ i upoznali se sa tokom predlaganja predloga od strane građana.

Članovi radne grupe će 25. oktobra predstaviti predloge koji su tokom prvog kruga anketiranja najviše puta predloženi od strane građana kao i sve predloge koji su građani predložili. Drugi, završni krug anketiranja održaće se u novembru, takođe u okviru mesnih zajednica, ali i u samom gradu, posebnom akcijom o čemu će građani biti naknadno obavešteni.

 • MZ Stara Selenča 2
 • MZ Nova Selenča Gerontološki dom
 • MZ Gornja Varoš 1

GRADSKE MESNE ZAJEDNICE SPROVODE PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Gradske mesne zajednice su, takođe zajedno sa seoskim mesnim zajednicama i Gradskom upravom nosilac ovogodišnjeg procesa Participativnog budžetiranja, koje se sprovodi na teritoriji grada Sombora. Članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu, Branislav Svorcan, Jovana Grujić i Ognjen Eraković obišli su Mesne zajednice „Mlake“, „Crvenka“ i „Venac“ i uverili se u samo sprovođenje ankete građana. Iako je primetno da gradske mesne zajednice imaju manje prikupljenih anketnih listića, ostalo je sasvim dovoljno vremena do 20. oktobra i zaključenja prvog kruga anketiranja građana da se ta situacija promeni.

 • MZ
 • MZ

UKLJUČI SE! PREDLOŽI PROJEKAT!

U okviru Projekta „Participativno budžetiranje“ upitnici na kojima građani mogu da predlože projekat distribuirani su uz septembarske račune za usluge JKP „Čistoća“. Na upitniku je navedeno gde se popunjeni upitnici mogu predati, kao i rok za dostavljanje predloga-20.10.2018.godine.

Upitnik za prikupljanje projektnih ideja sastavljen je i u elektronskom obliku. Ovim putem pozivamo građane da odvoje malo vremena  i svojim odgovorima doprinesu konačnim rezultatima upitnika i na taj način budu  pravi partneri u ostvarivanju boljeg života u  našoj lokalnoj zajednici.

 

Hvala unapred

Da biste otvorili upitnik pratite sledeći link:

UPITNIK ZA PRIKUPLJANJE PROJEKTNIH IDEJA

 

 

Radna grupa za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021

SPROVOĐENJE PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U okviru sprovođenja Participativnog budžetiranja, Branislav Svorcan, Kristina Harjung i Nikolina Kovačić, članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu, obišli su seoske Mesne zajednice „Bački Monoštor“, „Bezdan“ i „Čonoplju“ i prisustvovali početku izjašnjavanja građana o njihovim predlozima za popravljanje kvaliteta života u lokalnih zajednicama. Iako je anketiranje građana putem anketnih listića tek započelo, primetno je veliko interesovanje građana, posebno zahvaljujući činjenici da se celokupan proces Participativnog budžetiranja u gradu Somboru odvija već četvrti put.

 • MZ Čonoplja 2
 • MZ Čonopja 1
 • MZ Bezdan
 • MZ Bački Monoštor 2
 • MZ Bački Monoštor 1
Projekte su predložili i Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede i Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja

POČELO PRIKUPLJANJE PREDLOGA GRAĐANA O NAČINU TROŠENJA SREDSTAVA BUDŽETA ZA 2019. GODINU U OKVIRU PROJEKTA „PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE“

Građani imaju mogućnost da kreiraju budžet za 2019. godinu,  predlažući projekte koji će poboljšati kvalitet života u njihovoj mesnoj zajednici, ulici, kvartu, selu ili salašima.

Način da to ostvare jeste da  svoj predlog dostave u okviru realizacije projekta „Participativno budžetiranje 2019“.

Poziv građanima da predlože projekte uputili su članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021 – Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede i Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja.

„Ovo je četvrta godina kako grad Sombor sprovodi projekat „Participativno budžetiranje“ čiji je osnovni cilj da se što više građana uključi u odlučivanje o načinu trošenja sredstava budžeta grada. Na ovaj način svaki građanin Sombora ima mogućnost da predloži neki projekat, a pojedine će lokalna samouprava finansirati u narednoj godini“, naveo je Dojić i istakao da su projekti koje su građani u prethodne tri godine predložili i izabrali, uspešno realizovani.

„Prikupljanje predloga traje do 20. oktobra i građani mogu da se organizuju i okupe oko srodnih ideja i zahteva, a grad će  predloge koji dobiju najveću podršku građana finansirati. Značaj svega ovog jeste da građani odlučuju o tome gde će se trošiti njihove pare, jer plaćaju porez na imovinu i smatramo da je potrebno da o tim parama i njihovom trošenju  građani i odlučuju“, istakao je Dojić.

Branislav Svorcan je naveo da je za potrebe sprovođenja „Participativnog budžetiranja 2019“, distribuirano 29000 anketnih listića i građani su ih već dobili uz račune koje je distribuirala JKP „Čistoća“ za njihove usluge.

„Odštampano je i dodatnih hiljadu upitnika koji su raspoređeni u Gradskom uslužnom centru, Domu penzionera na Prvomajskom bulevaru, Domu za negu starih lica na Apatinskom putu, kao i u mesnim zajednicama koje su za tim iskazale potrebu. Apelujemo na građane da i ukoliko misle da je njihova ideja „sitna“ ili misle da ne može biti podržana, popune upitnik i ubace u kutiju za prikupljanje projektnih predloga. Građani imaju mogućnost da glasaju i popunjavanjem elektronskog upitnika koji je postavljen na sajtu grada“, naveo je Svorcan i naglasio da će Tim za implementaciju projekta „Participativno budžetiranje“ isti značaj dati svakom predlogu.

„Prilikom pregledanja anketnih listića, zabeležićemo svaku ideju i građanima ih predočiti, bez obzira na to da li  neki predlog ima dva ili  302 glasa“, kazao je Branislav Svorcan.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

 • Rok za prikupljanje predloga je 20. oktobar
 • Projekte su predložili i Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede i Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja

PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA

Načelnica Gradske uprave grada Sombora, Helena Roksandić Musulin je kao lice zaduženo za praćenje rada Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021, dana 09.10.2018.godine inicirala sastanak Radne grupe u cilju utvrđivanja plana aktivnosti za period realizacije procesa Participativnog budžetiranja, koje se odvija kao sastavni deo realizacije pomenutog Akcionog plana.

Na sastanku je utvrđeno da će,  tokom prve faze Participativnog budžetiranja, članovi radne grupe u  gradskim i seoskim mesnim zajednicama pružati stručno-savetodavnu pomoć u  procesu predlaganja i popunjavanja anketnih listića.

POZIV GRAĐANIMA DA AKTIVNO UČESTVUJU U PROJEKTU „PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE 2019“

Svi imamo predloge, sugestije i primedbe na to na šta je potrebno da se troše sredstva budžeta grada.  To su, jednim delom, sredstva  koja mi izdvajamo iz naših ličnih, kućnih budžeta i uplaćujemo ih u gradski budžet.  U kreiranju budžeta za 2019. godinu imamo priliku i da odlučimo kako da  jedan deo  budžeta potrošimo, odnosno da  nam se deo novca koji smo  uplatili  – VRATI.

KAKO  I ZAŠTO?

LAKO I ZATO  što učešće  Vas –  naših sugrađana, komšija, prijatelja omogućava donošenje boljih odluka u lokalnoj zajednici, a bolje odluke su samo one koje donose korist  građanima.

Zbog toga, zbog sebe i vama značajnih osoba uključite se u kreiranje budžeta za 2019.  godinu, popunite upitnik, predložite projekat koji će zadovoljiti VAŠE, ali i potrebe  VAŠIH PRIJATELJA, KOMŠIJA, POZNANIKA iz ulice, kvarta,  salaša.

Nema, za sada, jednostavnijeg načina da nešto PREDLOŽITE  i potom svojim angažovanjem i animiranjem drugih  ODLUČITE da je baš VAŠ predlog najbolji i da zbog toga ima PRIORITET  u budžetu grada za 2019. godinu u okviru projekta „Participativno budžetiranje“.

Imate vremena! Predloge projekata možete dostavljati sve do 20. oktobra.  Učinite prvi korak,  konsultujte se sa komšijama i prijateljima o tome šta je najpotrebnije  vašoj ulici, kvartu, selu, salašu.   Napišite  i obrazložite Vaš predlog, isto neka učine i svi ostali koji predlog  podržavaju. Popunjene  upitnike  ubacite u najbližu  kutiju  za prikupljanje predloga. Što više popunjenih upitnika sa istim predlogom, Vaš predlog približava   drugom koraku  – završnom glasanju  i  IZBORU projekta ili projekata  koji će se finansirati iz budžeta grada za  2019. godinu u okviru projekta „Participativno budžetiranje 2019“.

UČINITE PRVI KORAK – PREDLOŽITE PROJEKAT!

      Radna grupa za realizaciju Akcionog plana za uključivanje

građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava

prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021

GRAĐANI KREIRAJU BUDŽET ZA 2019. GODINU U OKVIRU PROJEKTA „PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE“

Grad Sombor i ove godine sprovodi projekat „Participativno budžetiranje“ u okviru kojeg građani imaju mogućnost da svojim predlozima projekata kreiraju budžet za 2019. godinu.

Upitnici za prikupljanje projektnih ideja biće, do 10. oktobra, dostavljeni svim domaćinstvima u gradu i somborskim selima, a biće dostupni i u Gradskom uslužnom centru, Trg cara Uroša 1, Sombor (prizemlje Županije). Svoje projektne ideje i predloge građani mogu dostaviti i popunjavanjem elektronskog  upitnika koji će  od 10. oktobra biti dostupan na ovom sajtu.

Predlozi projekata trebalo bi da se odnose isključivo na objekte, odnosno potrebe, u nadležnosti GRADA, jer se finansiranje obezbeđuje iz sredstava budžeta ostvarenih naplatom poreza na imovinu.

Kutije za prikupljanje predloga projekata biće postavljene u prostorijama svih gradskih i seoskih mesnih zajednica, a u pojedinim MZ i na drugim lokacijama.

Osim u prostorijama MZ „Nova Selenča“,  kutije će biti postavljene i u  Domu penzionera u Gerontološkom centru, objektu PU „Vera Gucunja“ u Sportskoj ulici i  marketu „Aman plus“ (bivši „Samoizbor“).

U MZ „Crvenka“, kutije će biti postavljene i u naselju „Goge“ u ulici Starine Novaka u prodavnici „MD“ i na Čonopljanskom putu u prodavnici „Stop šop“.

U MZ „Stara Selenča“, građani će predloge projekata moći dostavljati i u Domu kulture u naselju Bukovac,  samoposluzi „“PerSu“ u ulici  Jovana Popovića i objektu Gerontološkog centra –  Dom za negu i stara  lica na Apatinskom putu.

U MZ „Selenča“ kutije će biti postavljene i u prigradskim  naseljima –  Lugovo u prodavnici „Hermes 025“, Lugovo 58  i Žarkovcu u  pekari „Gracia“ u ulici Cara Lazara 17.

U saradnji sa sekretarima mesnih zajednica, ukoliko bude potrebno,  kutije za prikupljanje predloga projekata, biće postavljene i na drugim lokacijama.

PREDLOZI PROJEKATA SE DOSTAVLJAJU OD 10. DO 20. OKTOBRA (do 14.00 časova).

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

 

PRVA STRANA UPITNIKA ZA PREDLOG PROJEKTA-1