ZAVRŠEN DRUGI KRUG ANKETIRANJA GRAĐANA

Zvanično je završen drugi krug anketiranja građana u okviru procesa „Participativnog budžetiranja“. Članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu su pristupili brojanju anketnih listića iz 22 mesne zajednice sa teritorije grada Sombora, kao i glasova prikupljenih u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora, te elektronskih glasova, kojih je ove godine značajno više nego protekle. Ukupan broj anketiranih građana prevazišao je očekivanja članova Radne grupe i potvrdio da su Somborci zainteresovani, pre svega, za saradnju sa Gradskom upravom kada se radi o trošenju sredstava gradskog budžeta, ali i za razgovor o tome šta je i na koji način potrebno promeniti i uraditi kako bi život u gradskim i seoskim mesnim zajednicama bio kvalitetniji. Rezultati brojanja će biti objavljeni na sajtu grada Sombora, kao i u lokalnim medijima.

 • Brojanje listića
 • 20181121_115831

VELIKI ODZIV GRAĐANA U DRUGOM KRUGU ANKETIRANJA U OKVIRU PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Ostala su samo dva dana do kraja drugog kruga anketiranja građana u okviru procesa „Participativnog budžetiranja“ za 2018. godinu. Članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu, Jovana Grujič i Branimir Trbojević obišli su gradske mesne zajednice „Selenča“, „Nova Selenča“ i „Stara Selenča“ i uverili se u povećano interesovanje građana da svojim glasom podrže nekih od pet predloga koji su se našli na anketnom listiću. Povećano interesovanje i učešće građana primetno je i u Uslužnom centru Gradske uprave gde je postavljena kutija za prikupljanje anketnih listića, ali i preko sistema elektronskog glasanja na zvaničnom sajtu grada Sombora, gde je dosada prikupljen broj glasova uveliko premašio ukupan broj prikupljenih listića u prvom krugu. Dosadašnji tok anketiranja građana, pogotovo u drugom krugu uveliko afirmiše nastojanja članova radne grupe, ali i same Gradske uprave da se na određeni način priblići svojim sugrađanima i omogući im da iskažu svoje potrebe, ideje i sugestije.

 • MZ Stara Selenča 1
 • Uslužni centar Gradske uprave
 • MZ Stara Selenča 2
 • Gerontološki dom 2
 • Gerontološki dom 1

SPROVEDENO AKETIRANJE GRAĐANA U CENTRU GRADA

U okviru „Participativnog budžetiranja“, članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu Kristina Harjung i Branislav Svorcan su uz pomoć Koordinatora za mlade i decu Bojane Nešović, organizovali glasanje ispred stare Gradske kuće. Tokom dva sata, sedamdesetak građana je glasalo za neki od pet predloženih projektnih predloga koji su se našli na anketnom listiću. Ovakav vid glasanja je uveden još 2015. godine kada je Participativno budžetiranje prvi put sprovedeno na teritoriji grada Sombora i pored mogućnosti elektronskog glasanja pokazalo se kao veoma efikasan način izjašnjavanja građana. Takođe, pored samog anketiranja podeljen je i veliki broj flajera o Reformi poreza, te o sprovođenju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu.

Drugi krug anketiranja građana traje do 20. novembra 2018. godine, nakon čega će članovi radne grupe objaviti rezultat i pobednika „Participativnog budžetiranja 2018“.

 • DSC_1492
 • DSC_1486
 • DSC_1484
 • DSC_1468

PODRŽI IDEJU I GLASAJ

U okviru Projekta „Participativno budžetiranje“ počelo je glasanje u drugom krugu Participativnog budžetiranja.

Anketni listići na kome građani mogu da glasaju za jedan od pet ideja odnosno predloga su distribuirani  uz oktobarske račune za usluge JKP „Čistoća“.

Na anketnom listiću predloženo je pet projekata:

 1. Bački Breg-uređenje Doma kulture
 2. Čonoplja-rekonstrukcija zgrade biblioteke
 3. Sombor-izgradnja šetališta i osvetljenje uz kanal (od restorana „slon“ do kupališta na Tromeđi)
 4. Bački Monoštor-uređenje Doma kulture
 5. Sombor-uređenje ulice Subotički put (od pružnog prelaza do obilaznice).

Anketni listići se mogu predati na mestima gde su glasačke kutije bile  postavljene i u prvom krugu odnosno u Uslužnom centru Gradske uprave u zgradi Županije, gradskim i seoskim mesnim zajednicama, Gerontološkom domu na Prvomajskom bulevaru, kao i u nekoliko većih maloprodajnih objekata.

Građani koji žele da glasaju mogu to da učine i 16. novembra na štandu koji će biti postavljen kod stare Gradske kuće u vremenu od 10 do 12 sati. Glasaće se putem glasačkih listića, a svaki glasač će na štandu dobiti sve neophodne informacije.

Anketni listić sastavljen je i u elektronskom obliku, i dostupan je ovde.

Rok za predaju anketnih listića je 20.11.2018.godine.

Ovim putem pozivamo građane da odvoje malo vremena  i svojim glasom doprinesu da se sredstva ulože u projekat koji većina stanovnika želi da se realizuje, i na taj način budu  pravi partneri u ostvarivanju boljeg života u  našoj lokalnoj zajednici.

Hvala unapred

 

 • fotografija 1
 • fotografija 2

ZAVRŠNO GLASANJE ZA PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Simboličnim ubacivanjem listića od strane članova Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu otpočelo je glasanje građana u drugom krugu Participativnog budžetiranja. Glasanje je započelo danas u prostorijama Uslužnog centra Gradske uprave grada Sombora, dok će sutra (10. novembra) glasanje započeti u sve 22 mesne zajednice na teritoriji grada. Kutije, u koje građani mogu ubaciti listiće, nalaze se na istim mestima kao i u prvom krugu anketiranja, tj. u prostorijama gradskih i seoskih mesnih zajednica, u Gerontološkom domu na Prvomajskom bulevaru, kao i u nekoliko većih maloprodajnih objekata u gradu.

 „Građani će glasati za jedan od pet predloga koji su u prvom krugu glasanja najčešće predlagali, a to su: Uređenje doma kulture u Bačkom Bregu, rekonstrukcija zgrade biblioteke u Čonoplji, izgradnja šetališta i osvetljenja uz kanal (od restorana „Slon“ do kupališta na Tromeđi), uređenje Doma kulture u Bačkom Monoštoru i uređenje ulice Subotički put (od pružnog prelaza do obilaznice), rekao je Branislav Svorcan  pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja na današnjoj konferenciji za novinare upriličenoj zbog početka završnog glasanja.

Anketni listići sa predlozima, građanima su uručeni sa računima za usluge koje vrši JKP „Čistoća“. Glasanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred predloga na štampanom anketnom listiću.

Za potrebe završnog glasanja u okviru Participativnog budžetiranja štampano je 30.000 anketnih listića, glasanje traje do 20. novembra 2018. god. a u petak 16. novembra na štandu koji će biti postavljen kod stare Gradske kuće u vremenu od 10 do 12 sati građani koji žele da glasaju a iz nekog razloga nemaju listić mogu to da učine i tada ili putem elektronskog obrasca koji će 10. novembra biti postavljen na zvaničnom sajtu grada Sombora.

OBAVEŠTENJE VEZANO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA KUĆE KOJE SE KORISTE ZA ODMOR I/ILI REKREACIJU (VIKENDICE)

U toku je popis nepokretnosti na teritoriji Grada Sombora, u okviru projekta “Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a sve u cilju evidentiranja novih objekata i promena na objektima koji se nalaze u evidencijama Odeljenja lokalne poreske administracije, radi obezbeđivanja što većeg obuhvata poreza na imovinu i ravnomernijeg opterećenja građana.

U okviru navedenog, pored kuća za stanovanje, stanova, poslovnih objekata, garaža i garažnih mesta, popisuju se i objekti za odmor i/ili rekreaciju u vikend naseljima.

Objekti za odmor i/ili rekreaciju su predmet oporezivanja i u tom smislu se razvrstavaju u kategoriju objekata – kuće za stanovanje.

Za utvrđivanje poreske obaveze nisu od značaja činjenice da li se plaća zakup zemljišta nadležnim javnim preduzećima, da li je upisano pravo svojine u zemljišne knjige i slično. Od značaja za oporezivanje je faktičko stanje odnosno postojanje objekta i pravo svojine, korišćenja ili postojanje državine od strane fizičkog ili pravnog lica.

Poreska obaveze obračunaće se od dana nastanka, dana sticanja prava, dana početka korišćenja, dana osposobljavanja, dana izdavanja upotrebne dozvole, odnosno omogućavanja korišćenja na drugi način, a najviše 5 godina unazad.

Predmet oporezivanja jeste korisna površina objekta odnosno , zbir podnih površina između unutrašnjih strana spoljnih zidova objekta (isključujući površine balkona, terasa, lođa, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika ekonomski deljivih celina u okviru istog objekta).

Obveznicima koji koriste objekte za odmor i/ili rekreaciju u vikend naseljima na teritoriji Grada Sombora, a ne nalaze se u evidencijama ovog Odeljenja kao obveznici poreza na imovinu, upućeni su pozivi da podnesu poresku prijavu za iste.

Nepodnošenje poreske prijave predstavlja poreski prekršaj u skladu sa članom 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

UČEŠĆE GRADA SOMBORA NA STRUČNOM SKUPU ARANĐELOVCU

U okviru Projekta „Unapređenje revizije na opštinskom nivou u cilju jačanja odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“ od strane UNDP dana 30. i 31. oktobra 2018.g. u Aranđelovcu je organizovan stručni skup na temu: „Transparentno upravljanje javnim finansijama i učešće građana: važnost informisanja i predstavljanje dobre prakse“.

Grad Sombor je učestvovao u navedenom skupu predstavljajući dobru praksu u oblasti prikupljanja poreza na imovinu i uključivanja građana u procesu trošenja prikupljenih sredstava, a u okviru projekta „Reforma poreza na imovinu“, koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Prezentaciju koju je tom prilikom predstavila Biserka Jovićević, Načelnica Odeljenja lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora, možete videti na linku.

SASTANAK RADNE GRUPE POVODOM DRUGOG KRUGA ANKETIRANJA GRAĐANA U PROCESU PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu održali su sastanak povodom početka drugog kruga anketiranja građana u okviru procesa Participativnog budžetiranja. Kao što je i dogovoreno na ranijim sastancima, drugi krug anketiranja građana o njihovim predlozima za uređenje lokalnih zajednica održaće se u periodu od 10. do 20. novembra. Građani Sombora i 15 naseljenih mesta, će, kao i u prethodnom krugu anketne listiće dobiti zajedno sa računima JKP „Čistoća“, a popunjen listić će moći da ubace u glasačke kutije u gradskim i seoskim mesnim zajednicama, na mestima gde su kutije bile postavljene i u prvom krugu, kao i u Uslužnom centru Gradske uprave u zgradi Županije, kao i na Trgu svetog Trojstva, 16. novembra kada će članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu zajedno sa svojim sugrađanima sprovesti glasanje na otvorenom.

80 PREDLOGA U OKVIRU PROJEKTA „PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE 2019“

Radna grupa za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, pregledala je popunjene anketne upitnike koje su građani u okviru projekta „Participativno budžetiranje 2019“ dostavljali u periodu od 10. do 20. oktobra.

Popunjeno je ukupno 646 upitnika, od kojih 545 štampanih i 101 elektronski upitnik.

Predloženo je 80 projekata, od kojih  će  pet  prvoplasiranih biti na završnom glasanju.

To su projekti: Uređenje doma kulture u Bačkom Bregu, rekonstrukcija zgrade biblioteke u Čonoplji,  izgradnja šetališta i osvetljenja uz kanal (od restorana „Slon“ do kupališta na Tromeđi), uređenje doma kulture u Bačkom Monoštoru i  uređenje ulice Subotički put (od pružnog prelaza do obilaznice).

Desetak upitnika (nisu sadržani u  zbiru  646) je odbačeno jer se nisu odnosili na projekte,  već su bila mišljenja o poboljšanju položaja penzionera, demografske slike grada i slične  opaske.

Lista predloga projekata dostupna je ovde.

OPOMENE PORESKIM OBVEZNICIMA ZA DUGOVANJA VEĆA OD 20.000,00 DINARA

Obaveštavaju se poreski obveznici da je Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora pristupilo izdavanju opomena svim poreskim obveznicima čija su dugovanja veća od 20.000 dinara na dan izdavanja opomene.

 Obveznici se pozivaju da dospelu  a neplaćenu poresku obavezu uplate odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene na propisane uplatne račune javnih prihoda.

Ukoliko poreska obaveza ne bude plaćena u ostavljenom roku, ili ako u tom roku ne bude podnet zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga, Odeljenje će otpočeti postupak prinudne naplate donošenjem rešenja o prinudnoj naplati.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na šalteru 3, Gradskog uslužnog centra,  zgrada Županije ili pozivom na brojeve telefona 025/468-203, 025/468-158 ili 025/468-147.