GRAĐANI I OVE GODINE ODLUČUJU O PROJEKTU OD ZNAČAJA ZA GRAD

Grad Sombor i ove godine sprovešće proces participativnog budžetiranja. Tim povodom, radna grupa održala je sastanak na kom je odlučeno da će se anketiranje građana organizovati online zbog epidemiološke situacije koju je izazvao kovid 19. Glasanje je planirano da se održi krajem septembra i početkom oktobra.

Participativno budžetiranje je jedinstven proces koji građanima daje mogućnost odlučivanja o utrošku sredstava iz gradskog budžeta na projekte od značaja za lokalnu zajednicu. Grad Sombor proces participativnog budžetiranja sprovodi od 2014. godine.

 • Fotografija 2
 • Fotografija 1

ODRŽANA RADIONICA O SPROVOĐENJU PROJEKTA REFORME POREZA NA IMOVINU

U Beogradu, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), u četvrtak 16. januara 2020. godine, održana je godišnja radionica svih projektnih partnera koji učestvuju u realizaciji Projekta „Reforme poreza na imovinu“, odnosno projekta koji za cilj ima povećanje uključivanja građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Jedna od 40 lokalnih samouprava u kojima se sprovodi ovaj projekat jeste i grad Sombor, čiji su predstavnici, pored predstavnika grada Užica i opštine Rača prisustvovali ovom sastanku.

Osnovna tema radionice bio je osvrt na ostvarene projektne rezultate u 2019. godini, gde je posebno pohvaljen grad Sombor kao lokalna samouprava, koja je znatno pre usvajanja Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021, sprovodila određene mere participacije građana kako u održavanju javnih rasprava o najbitnijim odluka koje donosi Gradska uprava tako i u učešću u odlučivanju o projektima od opšteg značaja na koje će se utrošiti sredstva prikupljena u Budžetu grada Sombora.

Osnovni zaključak prvog dela radionice jeste da je nemerljiv doprinos kreiranju pozitivnih rezultata doprineo rad Lokalne poreske administracije, koja je kroz popis imovine u značajnoj meri povećala naplatu poreza na imovinu i tako omogućila realizaciju većeg broja projekata koji su finansirani Budžetom grada Sombora.

Sa druge strane, kao veoma pozitivna mera povećanju transparentnosti budžeta i procedura realizacije budžeta, ocenjeno je sprovođenje participativnog budžetiranja, koje grad Sombor vrši od 2015. godine, a prethodne, 2019. godine, sličan proces je, po prvi put, sproveden u somborskim srednjim školama, što je jedinstven slučaj na teritoriji cele Republike.

Konačno, zaključeno je da će donator – Helvetas Srbija, kao i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u saradnji sa SKGO, nastaviti sa podrškom lokalnim samoupravama u podizanju transparentnosti javnih finansija i učešća građana ne samo u procesu donošenja odluka o trošenju sredstva prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, već i u procesu donošenja svih važnih odluka koje se tiču svakodnevnog funkcionisanja gradova i opština i života naših sugrađana.

 • IMG_6886
 • IMG_6884 (2)
 • IMG_6883

ZAVRŠEN DRUGI KRUG ANKETIRANJA GRAĐANA U OKVIRU PROCESA „PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA“

Zvanično je završen drugi krug anketiranja građana u okviru procesa „Participativnog budžetiranja“ koji je gradska uprava grada Sombora po peti put organizovala i sprovela, čime je svim stanovnicima Sombora  omogućila da, prvo, predlože projekte koji bi se finansirali sredstvima iz gradskog budžeta, a zatim i da, u drugom krugu, glasanjem daju svoju podršku onom predlogu za koji misle da će im u najvećoj meri doprineti podizanju kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Prvi krug anketiranja građana sproveden je u periodu od 10. do 20. oktobra 2019. godine i tada je prikupljeno ukupno 55 projektnih predloga građana, od kojih se prvih pet po broju glasova našlo na anketnom listiću u drugom krugu, sprovedenom u periodu od 04. do 20. novembra 2018. godine. Od ukupno 29.000 odštampanih anketnih listića građani su iskoristili 4.203 dok je posebno primetno povećano interesovanje građana za glasanje elektronskim putem, gde je glasalo 978 sugrađana, što u zbiru daje 5.181 popunjen anketni listić.

Članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu su nakon prebrojavanja anketnih listića pristiglih iz svih gradskih i seoskih mesnih zajednica kao i Uslužnog centra Gradske uprave utvrdili sledeće rezultate:

Izgradnja boćarskog terena u Riđici – 1.107 glasa
Uređenje parka u Karađorđevoj ulici u Somboru (park kod železničke stanice) – 949 glasova
Uređenje objekta rekreativnog centra u Kljajićevu (objekat kuglane) – 1.583 glasa
Uređenje platoa ispred prodajnog objekta „Aman“ na Prvomajskom bulevaru u Somboru – 407 glasova
Izgradnja atarskog puta Bački Breg – 1.114 glasova
Ukupan broj anketiranih građana ispunio je očekivanja članova Radne grupe i potvrdio da su Somborci zainteresovani, pre svega, za saradnju sa Gradskom upravom kada se radi o trošenju sredstava gradskog budžeta, ali i za razgovor o tome šta je i na koji način potrebno promeniti i uraditi kako bi život u gradskim i seoskim mesnim zajednicama bio kvalitetniji.

                                                                        Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

 • Najveci-broj-glasova-dobio-predlog-br-3-Uredjenje-objekta-rekreativnog-centra-u-Kljajicevu-objekat-kuglane-–-1.583-glasa
 • Ukupan-broj-anketiranih-gradjana-ispunio-je-ocekivanja
 • Zvanicno-je-zavrsen-drugi-krug-anketiranja-gradjana-u-okviru-procesa-„Participativnog-budzetiranja“

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA ISKAZALI SVOJE POTREBE

U okviru programa „Reforme poreza na imovinu“, po prvi put ove godine uključeni su i naši najmlađi sugrađani. Naime, u svim srednjim školama na teritoriji grada Sombora učenici su svojim predlozima iskazali potrebe koje će im u najvećoj meri doprineti podizanju kvaliteta rada i boravka u svojim školama.

Predlozi koje će delom finansirati Grad iz Budžeta za 2020. godinu uglavnom se odnose na adaptaciju i uređenje prostora u školama. Pa tako najviše glasova u Srednjoj medicinskoj školi „Dr Ružica Rip“ i Srednjoj školi „Sveti Sava“ ima predlog za obnovu postojećih toaleta. Učenici Srednje ekonomske škole smatraju da im nedostaju klime za učionice na trećem i četvrtom spratu kao i laptopovi u okviru opremanja kabineta za izvođenje nastave stručnih predmeta (računovodstvo, statistika, obuka…)

Učenici Gimnazije „Veljko Petrović“ najviše glasova su dali za preuređenje Školskog omladinskog kluba (nabavka laptopova, video-bima, projektora, platna, nosača i zvučnika) kao i nabavku opreme za zabavu u školi (pikado, stoni tenis, bilijar, stoni fudbal) sa ovim predlozima je saglasan i učenički parlament.

Učenici Srednje poljoprivredno-prehrambene škole najviše glasova dali su za predlog nabavke i postavke ormarića za mantile i čizme, a učenički parlament je podržao predlog izgradnje trotoara od Gakovačkog puta do škole, a u cilju bezbednosti učenika.

U svim školama preko 80% učenika je glasalo i dalo svoje predloge, što samo potvrđuje dobar rad učeničkih parlamenata, ali i dobru informisanost profesora i učenika od strane Gradske uprave.

Ukupan broj anketiranih učenika samo je dokaz koliko su i sami zainteresovani, pre svega, za saradnju sa Gradskom upravom kada se radi o trošenju sredstava gradskog budžeta, ali i za razgovor o tome šta je i na koji način potrebno promeniti i uraditi kako bi im uslovi školovanja i života u slobodno vreme bili kvalitetniji.

                                                                         Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

 • Glasacka-kutija-u-Srednjoj-medicinskoj-skoli
 • Kabinet-u-kojoj-se-nalazi-glasacka-kutija
 • Najveci-broj-glasova-za-predlog-za-obnovu-postojecih-toaleta
 • Srednja-skola-„Sveti-Sava“-Sombor
 • Srednja-medicinska-skola-„Dr-Ruzica-Rip“-glasanje-za-predlozene-projekte

RADNA GRUPA POTVRDILA REZULTATE PRVOG KRUGA ANKETIRANJA GRAĐANA U OKVIRU PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je jedanaesti sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Članovi radne grupe su potvrdili rezultate prvog kruga anketiranja u okviru procesa „Participativnog budžetiranja“.
Ukupno je prikupljeno 2.237 anketnih listića gde su se građani opredelili za 35 predloga projekta uz 20 predloga koje je Radna grupa ocenila kao one koji nisu u nadležnosti grada Sombora i javnih komunalnih preduzeća. Rang lista prvih pet predloga glasi:

 1. Uređenje objekta ribarskog kluba „Amur“ u Kljajićevu – 644 glasa
 2. Izgradnja boćarskog terena u Riđici – 304 glasa
 3. Uređenje parka u Karađorđevoj ulici u Somboru (park kod železničke stanice) – 270 glasova
 4. Uređenje objekta rekretativnog centra u Kljajićevu (objekat kuglane) – 257 glasa
 5. Uređenje platoa ispred prodajnog objekta „Aman“ na Prvomajskom bulevaru u Somboru – 247 glasova

Ovog puta, preko on-line obrasca prikupljeno je 17 glasova, te je radna grupa pozvala građane da u drugom krugu pored glasanja na anketnim listićima, koji će biti distribuirani uz račune JKP „Čistoća“ i u Mesnim zajednicama, glasaju i slanjem e-mail-a na adresu: participativno@sombor.rs tako što će navesti svoj e-mail, kontakt podatke ukoliko žele i navesti za koji predlog glasaju. Drugi krug anketiranja građana trajaće od 4. do 18. novembra 2019. godine. Tokom održavanja drugog kruga biće održano nekoliko tribina u mesnim zajednicama kako bi se građani obavestili o samom toku participativnog budžetiranja, ali i o načinima kreiranja gradskog budžeta za narednu godinu. Gradska uprava će i dalje vršiti konstantno informisanje građana o svojim aktivnostima putem medija, štampanih materijala i društvenih mreža.

Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu

Uključivanje građana u odlučivanje o trošenju sredstava koja se prikupljaju kroz naplatu poreza na imovinu

Grad Sombor već petu godinu za redom sprovodi proces uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava koja se prikupljaju kroz naplatu poreza na imovinu. Na taj način se povećava interesovanje građana za utrošak sredstava koji svi plaćaju, a takođe, podiže se svest o značaju uključenja građana u odlučivanje na lokalnom nivou. Tokom prethodne četiri godine, sprovedena su četiri ciklusa Participativnog budžetiranja u okviru kojih si građani davali svoje predloge i glasali za najbolje, koji su realizovani u okviru gradskog budžeta. Naredni logični korak bio je proširenje aktivnosti u okviru procesa uključivanja građana i podizanja transparentnosti u radu lokalne samouprave. U skladu sa tim načelom grad Sombor će se uključiti u poziv za kofinansiranje projekata iz domena dobre uprave – program podrške modelima uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava prikupljenih kroz poreze na imovinu, koje sprovodi predstavništvo švajcarske organizacije Helvetas u Srbiji.

RADIONICA O MODELIMA PARTICIPACIJE GRAĐANA

U okviru Programa reforme poreza na imovinu, u Beogradu je održana dvodnevna radionica na temu „Preporučeni modeli participacije građana“. Radionica je usmerena na predstavljanje preporučenih modela učešća građana u procesima donošenja odluka o utrošku sredstva prikupljenih kroz porez na imovinu kao i na pronalaženje najkvalitetnijih načina za direktno učešće građana u odlučivanju prilikom kreiranja gradskih, odnosno opštinskih budžetskih dokumenata.

Na samoj radionici je bilo reči o modelu koji primenjuje grad Užice, koji se zasniva na mogućnosti da građani podnesu predloge projekata direktno gradskoj upravi, koja na osnovu određenih, unapred postavljenih kriterijuma boduje te projekte i shodno tome ih ostvaruje uz učešće građana koji su ih predložili u vidu volonterskog rada ili nekog drugog sličnog doprinosa. Predstavnici Velikog Gradišta su govorili o praktičnim načinima za uvođenje veće transparentnosti javnih finansija na loklanom nivou i to kroz predstavljanje „Javnog budžetskog portala“ i „Građanskog vodiča kroz budžet“). Treća tema je predstavljanje praktične strane i rezultata sprovođenja rodnih i manjinskih programa koje se sprovode na lokalnom niovu uz saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Radionici su prisustovovali predstavnici dvadesetak lokalnih samouprava, a ispred grada Sombora prisutni su bili Helena Roksandić Musulin, načelnica Gradske uprave, Ognjen Eraković, pomoćnik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije i Branislav Svorcan, savetnik u Odseku za lokalni ekonomski razvoj.

 • IMG_5874
 • IMG_5873
 • IMG_5856
 • IMG_5855

PREZENTACIJA MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018-2021. U MZ „MLAKE“

Danas je u MZ „Mlake“ za članove Saveta mesne zajednice i sve zainteresovane građane, održana kratka prezentacija „Mera akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.

Na prezentaciji su govorili Branislav Svorcan i Nikolina Kovačić iz Odseka za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima, i poreski inspektor Branimir Trbojević.

Ovo je šesta mesna zajednica u kojoj je održana prezentacija kojom se predstavlja ciklus participativnog budžetiranja, način i važnost plaćanja poreza na imovinu, kao ii način učestvovanja mesne zajednice u ovom procesu.

Grad Sombor organizuje godinama u nazad ciklus participativnog budžetiranja u kome su građani pozvani da glasanjem odaberu projekat od značaja za zajednicu koji će biti finansiran u narednoj godini.

Poslovi informisanja i odnosa s javnošću

PRIPREMA NOVOG CIKLUSA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je deveti sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Članovi radne grupe su usvojili plan aktivnosti za avgust 2019. godine, gde je predviđeno održavanje tribina u jednoj gradskoj mesnoj zajednici na kojoj će biti predstavljen sam Akcioni plan, kao i način njegovog sprovođenja, a određeni akcenat biće stavljen i na proces Participativnog budžetiranja, posebno u onim mesnim zajednicama čiji su građani bili angažovani u većoj meri na davanju predloga i glasanju. Pored toga, članovi radne grupe su započeli pripreme za sprovođenje novog, petog po redu, ciklusa participativnog budžetiranja, koje će se održati na jesen 2019. godine. Razmotreni su dosadašnji rezultati kao i moguće izmene u modelu održavanja samog participativnog glasanja i animacije još većeg broja sugrađana da uzmu učešća u odlučivanju šta će biti izgrađeno ili preuređeno njihovim sredstvima.

 • IMG_5634
 • IMG_5636

OKRUGLI STO SA PREDSTAVNICIMA MESNIH ZAJEDNICA

U svečanoj Sali Skupštine grada Sombora održan je okrugli sto sa predstavnicima gradskih i seoskih mesnih zajednica sa teritorije grada Sombora, a u okviru sprovođenja mera „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.

Osnovna tema okruglog stola je analiza mera akcionog plana i do sada izvršenih aktivnosti. Skupština grada Sombora je u junu 2018. godine usvojila pomenuti Akcioni plan i shodno merama akcionog plana, do sada su održane tribine u šest mesnih zajednica, sproveden je jedan ciklus participativnog budžetiranja i pokrenut je internet sajt – Reforma poreza na imovinu, kao podsajt zvanične internet stranice grada Sombora. Na tom mestu, zainteresovani građani se mogu informisati o tome na koji način se troše sredstva koje gradska administracija prikupi po osnovu poreza na imovinu, zatim, mogu saznati relevantne informacije vezane za funkcionisanje budžeta grada Sombora, a takođe se mogu i informisati o svojim pravima i obavezama vezanim za prijavu poreza na imovinu. Takođe, bilo je reči i o aktivnostima u predstojećem periodu, pre svega o organizovanju novog ciklusa participativnog budžetiranja i o tribinama u mesnim zajednicama koje će biti organizovane od narednog meseca.

Okrugli sto je, ujedno, iskorišćen i za predstavljanje CBC Interreg IPA projekta Women-to-Save, odnosno projekta o socijalnom preduzetništvu na selu, koji je trenutno u realizaciji i na kome, kao partneri zajedno rade predstavnici mesnih zajednica, Gradske uprave i Centra za socijalni rad. Projekat je sufinansiran od strane Evropske Unije, a deo koji obezbeđuje grad Sombor sa svojim partnerima je finansiran i sredstvima prikupljenim na osnovu naplate poreza na imovinu.

Radna grupa za realizaciju Akcionog plana

 • DSC_7902
 • DSC_7900
 • DSC_7896