Uključivanje građana u odlučivanje o trošenju sredstava koja se prikupljaju kroz naplatu poreza na imovinu

Grad Sombor već petu godinu za redom sprovodi proces uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava koja se prikupljaju kroz naplatu poreza na imovinu. Na taj način se povećava interesovanje građana za utrošak sredstava koji svi plaćaju, a takođe, podiže se svest o značaju uključenja građana u odlučivanje na lokalnom nivou. Tokom prethodne četiri godine, sprovedena su četiri ciklusa Participativnog budžetiranja u okviru kojih si građani davali svoje predloge i glasali za najbolje, koji su realizovani u okviru gradskog budžeta. Naredni logični korak bio je proširenje aktivnosti u okviru procesa uključivanja građana i podizanja transparentnosti u radu lokalne samouprave. U skladu sa tim načelom grad Sombor će se uključiti u poziv za kofinansiranje projekata iz domena dobre uprave – program podrške modelima uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava prikupljenih kroz poreze na imovinu, koje sprovodi predstavništvo švajcarske organizacije Helvetas u Srbiji.

RADIONICA O MODELIMA PARTICIPACIJE GRAĐANA

U okviru Programa reforme poreza na imovinu, u Beogradu je održana dvodnevna radionica na temu „Preporučeni modeli participacije građana“. Radionica je usmerena na predstavljanje preporučenih modela učešća građana u procesima donošenja odluka o utrošku sredstva prikupljenih kroz porez na imovinu kao i na pronalaženje najkvalitetnijih načina za direktno učešće građana u odlučivanju prilikom kreiranja gradskih, odnosno opštinskih budžetskih dokumenata.

Na samoj radionici je bilo reči o modelu koji primenjuje grad Užice, koji se zasniva na mogućnosti da građani podnesu predloge projekata direktno gradskoj upravi, koja na osnovu određenih, unapred postavljenih kriterijuma boduje te projekte i shodno tome ih ostvaruje uz učešće građana koji su ih predložili u vidu volonterskog rada ili nekog drugog sličnog doprinosa. Predstavnici Velikog Gradišta su govorili o praktičnim načinima za uvođenje veće transparentnosti javnih finansija na loklanom nivou i to kroz predstavljanje „Javnog budžetskog portala“ i „Građanskog vodiča kroz budžet“). Treća tema je predstavljanje praktične strane i rezultata sprovođenja rodnih i manjinskih programa koje se sprovode na lokalnom niovu uz saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Radionici su prisustovovali predstavnici dvadesetak lokalnih samouprava, a ispred grada Sombora prisutni su bili Helena Roksandić Musulin, načelnica Gradske uprave, Ognjen Eraković, pomoćnik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije i Branislav Svorcan, savetnik u Odseku za lokalni ekonomski razvoj.

 • IMG_5874
 • IMG_5873
 • IMG_5856
 • IMG_5855

PREZENTACIJA MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018-2021. U MZ „MLAKE“

Danas je u MZ „Mlake“ za članove Saveta mesne zajednice i sve zainteresovane građane, održana kratka prezentacija „Mera akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.

Na prezentaciji su govorili Branislav Svorcan i Nikolina Kovačić iz Odseka za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima, i poreski inspektor Branimir Trbojević.

Ovo je šesta mesna zajednica u kojoj je održana prezentacija kojom se predstavlja ciklus participativnog budžetiranja, način i važnost plaćanja poreza na imovinu, kao ii način učestvovanja mesne zajednice u ovom procesu.

Grad Sombor organizuje godinama u nazad ciklus participativnog budžetiranja u kome su građani pozvani da glasanjem odaberu projekat od značaja za zajednicu koji će biti finansiran u narednoj godini.

Poslovi informisanja i odnosa s javnošću

PRIPREMA NOVOG CIKLUSA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je deveti sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Članovi radne grupe su usvojili plan aktivnosti za avgust 2019. godine, gde je predviđeno održavanje tribina u jednoj gradskoj mesnoj zajednici na kojoj će biti predstavljen sam Akcioni plan, kao i način njegovog sprovođenja, a određeni akcenat biće stavljen i na proces Participativnog budžetiranja, posebno u onim mesnim zajednicama čiji su građani bili angažovani u većoj meri na davanju predloga i glasanju. Pored toga, članovi radne grupe su započeli pripreme za sprovođenje novog, petog po redu, ciklusa participativnog budžetiranja, koje će se održati na jesen 2019. godine. Razmotreni su dosadašnji rezultati kao i moguće izmene u modelu održavanja samog participativnog glasanja i animacije još većeg broja sugrađana da uzmu učešća u odlučivanju šta će biti izgrađeno ili preuređeno njihovim sredstvima.

 • IMG_5634
 • IMG_5636

OKRUGLI STO SA PREDSTAVNICIMA MESNIH ZAJEDNICA

U svečanoj Sali Skupštine grada Sombora održan je okrugli sto sa predstavnicima gradskih i seoskih mesnih zajednica sa teritorije grada Sombora, a u okviru sprovođenja mera „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.

Osnovna tema okruglog stola je analiza mera akcionog plana i do sada izvršenih aktivnosti. Skupština grada Sombora je u junu 2018. godine usvojila pomenuti Akcioni plan i shodno merama akcionog plana, do sada su održane tribine u šest mesnih zajednica, sproveden je jedan ciklus participativnog budžetiranja i pokrenut je internet sajt – Reforma poreza na imovinu, kao podsajt zvanične internet stranice grada Sombora. Na tom mestu, zainteresovani građani se mogu informisati o tome na koji način se troše sredstva koje gradska administracija prikupi po osnovu poreza na imovinu, zatim, mogu saznati relevantne informacije vezane za funkcionisanje budžeta grada Sombora, a takođe se mogu i informisati o svojim pravima i obavezama vezanim za prijavu poreza na imovinu. Takođe, bilo je reči i o aktivnostima u predstojećem periodu, pre svega o organizovanju novog ciklusa participativnog budžetiranja i o tribinama u mesnim zajednicama koje će biti organizovane od narednog meseca.

Okrugli sto je, ujedno, iskorišćen i za predstavljanje CBC Interreg IPA projekta Women-to-Save, odnosno projekta o socijalnom preduzetništvu na selu, koji je trenutno u realizaciji i na kome, kao partneri zajedno rade predstavnici mesnih zajednica, Gradske uprave i Centra za socijalni rad. Projekat je sufinansiran od strane Evropske Unije, a deo koji obezbeđuje grad Sombor sa svojim partnerima je finansiran i sredstvima prikupljenim na osnovu naplate poreza na imovinu.

Radna grupa za realizaciju Akcionog plana

 • DSC_7902
 • DSC_7900
 • DSC_7896

GRAĐANIMA MZ „SVETOZAR MILETIĆ“ PREDSTAVLJENE MERE AKCIONOG PLANA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

U petak, 7. juna, građanima mesne zajednice „Svetozar Miletić“ predstavljene su mere „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.

Rezultate sprovođenja akcionog plana i mere za naredni periodu predstavio je Branimir Trbojević, poreski inspektor, ispred Odeljenja lokalne poreske administracije. On je ukratko predočio osnovne ideje koje „Akcioni plan“ nosi i na koji način se može povećati učešće građana u odlučivanju kao i načine utroška budžetskih sredstava. Jedna od tih mera jeste i participativno budžetiranje, odnosno mogućnosti da građani putem anketa odluče o projektu koji će biti finansiran u njihovoj mesnoj zajednici a iz budžetskih sredstava grada Sombora. O samom participativnom budžetiranju i njegovim rezultatima u prethodne 4 godine govorio je Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnika za oblast kulture i informisanja.

Ova tribina je ujedno iskorišćena i za predstavljanje novog on-line servisa, koji omogućava građanima da prijave komunalni problem i to putem posebno kreirane on-line platforme, gde je moguće uočeni problem fotografisati, ukratko opisati i svrstati ga u jedno u 20 oblasti komunalnog uređenja grada.

DSC_7418

Građanima MZ „Selenča“ i „Nova Selečna“, predstavljene mere Akcionog plana o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu

U petak, 17. maja, građanima mesnih zajednica „Selenča“ i „Nova Selenča“ predstavljene su mere „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.
Rezultate sprovođenja akcionog plana i mere za naredni periodu predstavili su Ognjen Eraković, zamenik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije u Gradskoj upravi grada Sombora i Branimir Trbojević, poreski inspektor. Oni su ukratko predstavili osnovne ideje koje „Akcioni plan“ nosi i na koji način se može povećati učešće građana u odlučivanju na koji način se troše budžetska sredstva. Jedna od tih mera jeste i participativno budžetiranje, odnosno mogućnosti da građani putem anketa odluče o projektu koji će biti finansiran u njihovoj mesnoj zajednici a iz budžetskih sredstava grada Sombora. O samom participativnom budžetiranju i njegovim rezultatima u prethodne 4 godine govorio je Sava Dojić, član Gradskog veća za finansije.
Ova tribina je ujedno iskorišćena i za predstavljanje novog on-line servisa, koji omogućava građanima da prijave komunalni problem i to putem posebno kreirane on-line platforme, gde je moguće uočeni problem fotografisati, ukratko opisati i svrstati ga u jedno u 20 oblasti komunalnog uređenja grada.

 • Tribina u MZ Selenča i Nova Selenča 3
 • Tribina u MZ Selenča i Nova Selenča 2
 • Tribina u MZ Selenča i Nova Selenča 1

PREZENTACIJA MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018-2021

U MZ „Selenča“ danas je za članove Saveta mesne zajednice, kao i za ostale sekretare gradskih mesnih zajednica održana kratka prezentacija „Mera akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.

Na prezentaciji su govorili Sava Dojić, gradski većnik za finansije, Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja i Branimir Trbojević, poreski inspektor.

Grad Sombor je jedna od 44 lokalne samouprave koje učestvuju u programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – „Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština.

„Program teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za što veći broj građana. Poseban akcenat se stavlja na poboljšanje dijaloga sa građanima, i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koji odgovaraju potrebama građana“ istakao je Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja.

„Grad Sombor svake godine organizuje ciklus participativnog budžetiranja, u kome su građani pozvani da u dva kruga glasanja odaberu projekat od značaja za zajednicu koji će biti finansiran u narednoj godini. Na ovaj način finansirani su projekti  po želji građana, a u tome najveću ulogu treba da imaju mesne zajednice“ istakao je Sava Dojić, gradski većnik za finansije. „Treba da se svi potrudite da naše građane obučite na koji način mogu direktno uticati na proces donošenja odluka koje se tiču kvaliteta života u zajednici u kojoj žive. U isto vreme, direktno ćete uticati na prihvatanje prioriteta koji će se finansirati iz sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu“ istakao je Dojić.

Branimir Trbojević, poreski inspektor, je prisutnima govorio o načinu i važnosti plaćanja poreza na imovinu. Značajan prihod grada u poslednjih nekoliko meseci je upravo prihod od poreza na imovinu, koji je značajno povećan nakon obavljenog popisa.

„Veoma je važno da uvedemo poresku disciplinu, da svi podjednako plaćamo naše obaveze, na taj način ćemo uspeti da prikupimo što više sredstava koji će se upravo trošiti na finansiranje projekata po želji građana. Grad se uvek trudi i izlazi u susret svim našim građanima i u načinu plaćanja dugovanja“ rekao je Branimir Trbojević, poreski inspektor.

                                                                      Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

 • DSC_0650
 • DSC_0654
 • DSC_0657
 • DSC_0658
 • DSC_0655

PREDSTAVNICI GRADA SOMBORA UČESTVOVALI NA SEMINARU O PARTICIPATIVNOM BUDŽETIRANJU

U okviru Programa reforme poreza na imovinu, koje sprovodi Švajcarska organizacija Helvetas uz podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, održan je dvodnevni seminar o „Participativnom budžetiranju“ kome su prisustvovali Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnika i Ognjen Eraković, pomoćnik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije. Pored grada Sombora, seminaru su prisustvovali predstavnici devet drugih lokalnih samouprava iz cele Srbije.

Seminar je pored samih tehničkih aspekata sprovođenja participativnog budžetiranja kroz radionice i predavanja obradio teme mogućnosti usklađivanja aktivnosti „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluku o utrošku sredstava prikupljenih od poreza na imovinu“ sa aktivnostima koje proizilaze iz procesa participativnog budžetiranja. Grad Sombor je jedan od gradova koji već četiri godine uspešno sprovodi participativno budžetiranje i posebno je pohvaljen od strane organizatora i predstavnika Ministarstva na trudu i posvećenosti ostvarenju jednog od ciljeva Vlade Republike Srbije, a to je kreiranje otvorene javne uprave, koja posluje na transparentan način i koja svojim građanima omogućava učešće u odlučivanju o trošenju sredstava koji se prikupe po osnovu naplate poreza na imovinu. Tokom predavanja, poseban akcenat je stavljen na značaj rada sa mesnim zajednica, jer su one nivo vlasti najbliži stanovništvu, ali i na potrebu da se što veći broj građana i predstavnika civilnog sektora uključi u javne rasprave, ankete i ostale vidove ispitivanja javnog mnjenja, koje sprovode lokalne samouprave. Grad Sombor je istaknut kao primer dobre prakse ne samo kada se govori o sprovođenju participativnog budžetiranja već i u izradi građanskog vodiča za budžet te u aktivnostima koje se sprovode u promociji ostvarenih rezultata rada Gradske uprave.

 • IMG_4130
 • IMG_4131
 • IMG_4129

RADNA GRUPA POTVRDILA REZULTATE PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je sedmi sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Članovi radne grupe su usvojili plan aktivnosti za april 2019. godine, gde je predviđeno održavanje tribina u dve mesne zajednice na kojima će biti predstavljen sam Akcioni plan, kao i način njegovog sprovođenja, a određeni akcenat biće stavljen i na proces Participativnog budžetiranja, posebno u onim mesnim zajednicama čiji su građani bili angažovani u većoj meri na davanju predloga i glasanju.

 • Sedma sednica 1
 • Sedma sednica 2
 • Sedma sednica 3