VELIKI ODZIV GRAĐANA U DRUGOM KRUGU ANKETIRANJA U OKVIRU PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Ostala su samo dva dana do kraja drugog kruga anketiranja građana u okviru procesa „Participativnog budžetiranja“ za 2018. godinu. Članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu, Jovana Grujič i Branimir Trbojević obišli su gradske mesne zajednice „Selenča“, „Nova Selenča“ i „Stara Selenča“ i uverili se u povećano interesovanje građana da svojim glasom podrže nekih od pet predloga koji su se našli na anketnom listiću. Povećano interesovanje i učešće građana primetno je i u Uslužnom centru Gradske uprave gde je postavljena kutija za prikupljanje anketnih listića, ali i preko sistema elektronskog glasanja na zvaničnom sajtu grada Sombora, gde je dosada prikupljen broj glasova uveliko premašio ukupan broj prikupljenih listića u prvom krugu. Dosadašnji tok anketiranja građana, pogotovo u drugom krugu uveliko afirmiše nastojanja članova radne grupe, ali i same Gradske uprave da se na određeni način priblići svojim sugrađanima i omogući im da iskažu svoje potrebe, ideje i sugestije.

  • MZ Stara Selenča 1
  • Uslužni centar Gradske uprave
  • MZ Stara Selenča 2
  • Gerontološki dom 2
  • Gerontološki dom 1