Uključivanje građana u odlučivanje o trošenju sredstava koja se prikupljaju kroz naplatu poreza na imovinu

Grad Sombor već petu godinu za redom sprovodi proces uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava koja se prikupljaju kroz naplatu poreza na imovinu. Na taj način se povećava interesovanje građana za utrošak sredstava koji svi plaćaju, a takođe, podiže se svest o značaju uključenja građana u odlučivanje na lokalnom nivou. Tokom prethodne četiri godine, sprovedena su četiri ciklusa Participativnog budžetiranja u okviru kojih si građani davali svoje predloge i glasali za najbolje, koji su realizovani u okviru gradskog budžeta. Naredni logični korak bio je proširenje aktivnosti u okviru procesa uključivanja građana i podizanja transparentnosti u radu lokalne samouprave. U skladu sa tim načelom grad Sombor će se uključiti u poziv za kofinansiranje projekata iz domena dobre uprave – program podrške modelima uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava prikupljenih kroz poreze na imovinu, koje sprovodi predstavništvo švajcarske organizacije Helvetas u Srbiji.