UKLJUČI SE! PREDLOŽI PROJEKAT!

U okviru Projekta „Participativno budžetiranje“ upitnici na kojima građani mogu da predlože projekat distribuirani su uz septembarske račune za usluge JKP „Čistoća“. Na upitniku je navedeno gde se popunjeni upitnici mogu predati, kao i rok za dostavljanje predloga-20.10.2018.godine.

Upitnik za prikupljanje projektnih ideja sastavljen je i u elektronskom obliku. Ovim putem pozivamo građane da odvoje malo vremena  i svojim odgovorima doprinesu konačnim rezultatima upitnika i na taj način budu  pravi partneri u ostvarivanju boljeg života u  našoj lokalnoj zajednici.

 

Hvala unapred

Da biste otvorili upitnik pratite sledeći link:

UPITNIK ZA PRIKUPLJANJE PROJEKTNIH IDEJA

 

 

Radna grupa za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021