UČEŠĆE GRADA SOMBORA NA STRUČNOM SKUPU ARANĐELOVCU

U okviru Projekta „Unapređenje revizije na opštinskom nivou u cilju jačanja odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“ od strane UNDP dana 30. i 31. oktobra 2018.g. u Aranđelovcu je organizovan stručni skup na temu: „Transparentno upravljanje javnim finansijama i učešće građana: važnost informisanja i predstavljanje dobre prakse“.

Grad Sombor je učestvovao u navedenom skupu predstavljajući dobru praksu u oblasti prikupljanja poreza na imovinu i uključivanja građana u procesu trošenja prikupljenih sredstava, a u okviru projekta „Reforma poreza na imovinu“, koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Prezentaciju koju je tom prilikom predstavila Biserka Jovićević, Načelnica Odeljenja lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora, možete videti na linku.