УЧЕШЋЕ ГРАДА СОМБОРА НА СТРУЧНОМ СКУПУ АРАНЂЕЛОВЦУ

У оквиру Пројекта „Унапређење ревизије на општинском нивоу у циљу јачања одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“ од стране УНДП дана 30. и 31. октобра 2018.г. у Аранђеловцу је организован стручни скуп на тему: „Транспарентно управљање јавним финансијама и учешће грађана: важност информисања и представљање добре праксе“.

Град Сомбор је учествовао у наведеном скупу представљајући добру праксу у области прикупљања пореза на имовину и укључивања грађана у процесу трошења прикупљених средстава, а у оквиру пројекта „Реформа пореза на имовину“, који је финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ). Презентацију коју је том приликом представила Бисерка Јовићевић, Начелница Одељења локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора, можете видети на линку.