У ПЕТАК, 14. СЕПТЕМБРА, ЈАВНА ТРИБИНА О УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА У ОДЛУЧИВАЊЕ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НАПЛАТОМ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Јавна трибина о укључивању грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину, одржаће се у петак, 14. септембра 2018. године, у 11.00 часова, у великој сали зграде локалне самоуправе („Жупанија“), први спрат, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Трибина је замишљена као размена мишљења, а  одржавањем трибине желе се подстаћи грађани,  удружења грађана и друге организације, да се активно укључе у одлучивање о трошењу буџетских средстава остварених наплатом пореза на имовину, јер је то приход који се у целини користи у локалној самоуправи.

Учесници трибине имаће могућност да искажу своје мишљење и оцене  Акциони  план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021 (доступан овде), попуњавањем анкетног листића, али и током јавних консултација.

Учесници трибине биће информисани и о активностима које ће Радна група предузети на реализацији пројекта „Партиципативно буџетирање“, као и оквирном календару дешавања у склопу спровођења свих потребних активности у оквиру „Партиципативног буџетирања“.

Трибину организује Радна група за реализацију Локалног акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу буџетских средстава прикупљених наплатом пореза на имовину.

Послови информисања и односа са јавношћу