U PETAK, 14. SEPTEMBRA, JAVNA TRIBINA O UKLJUČIVANJU GRAĐANA U ODLUČIVANJE O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH NAPLATOM POREZA NA IMOVINU

Javna tribina o uključivanju građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, održaće se u petak, 14. septembra 2018. godine, u 11.00 časova, u velikoj sali zgrade lokalne samouprave („Županija“), prvi sprat, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Tribina je zamišljena kao razmena mišljenja, a  održavanjem tribine žele se podstaći građani,  udruženja građana i druge organizacije, da se aktivno uključe u odlučivanje o trošenju budžetskih sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu, jer je to prihod koji se u celini koristi u lokalnoj samoupravi.

Učesnici tribine imaće mogućnost da iskažu svoje mišljenje i ocene  Akcioni  plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021 (dostupan ovde), popunjavanjem anketnog listića, ali i tokom javnih konsultacija.

Učesnici tribine biće informisani i o aktivnostima koje će Radna grupa preduzeti na realizaciji projekta „Participativno budžetiranje“, kao i okvirnom kalendaru dešavanja u sklopu sprovođenja svih potrebnih aktivnosti u okviru „Participativnog budžetiranja“.

Tribinu organizuje Radna grupa za realizaciju Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava prikupljenih naplatom poreza na imovinu.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću