Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“ održao šestu sednicu

Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“ održao je 15. marta šestu sednicu na kojoj su razmatrani rezultati on-line ankete o Zadovoljstvu ispunjenosti merama pomenutog akcionog plana. Anketa je samo jedna u nizu aktivnosti Gradske uprave u cilju unapređenja procesa konsultovanja i učešća građana u procesu donošenja odluka u gradu Somboru a u okviru Programa „Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC.

On-line anketa je tokom 15 kalendarskih dana bila dostupan građanima na zvaničnom sajtu grada Sombora. Ukupno je 74 građana popunilo anketu. Rezultati, po pitanjima su dostupni u prilogu ove vesti. Tim za implementaciju je prihvatio informaciju o anketi, nakon čega su razmatrane dalje aktivnosti koje je odredio kalendar „Akcionog plana“. U narednom periodu intenziviraće se aktivnosti mesnih zajednica na teritoriji grada i naseljenih mesta u smislu približavanja i informisanja građana o njihovim pravima i obavezama prilikom donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu.