SPROVOĐENJE PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U okviru sprovođenja Participativnog budžetiranja, Branislav Svorcan, Kristina Harjung i Nikolina Kovačić, članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu, obišli su seoske Mesne zajednice „Bački Monoštor“, „Bezdan“ i „Čonoplju“ i prisustvovali početku izjašnjavanja građana o njihovim predlozima za popravljanje kvaliteta života u lokalnih zajednicama. Iako je anketiranje građana putem anketnih listića tek započelo, primetno je veliko interesovanje građana, posebno zahvaljujući činjenici da se celokupan proces Participativnog budžetiranja u gradu Somboru odvija već četvrti put.

  • MZ Čonoplja 2
  • MZ Čonopja 1
  • MZ Bezdan
  • MZ Bački Monoštor 2
  • MZ Bački Monoštor 1