СПРОВОЂЕЊЕ ПАРТИЦИПАТИВНОГ БУЏЕТИРАЊА

У оквиру спровођења Партиципативног буџетирања, Бранислав Сворцан, Кристина Харјунг и Николина Ковачић, чланови Радне групе за реализацију Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину, обишли су сеоске Месне заједнице „Бачки Моноштор“, „Бездан“ и „Чонопљу“ и присуствовали почетку изјашњавања грађана о њиховим предлозима за поправљање квалитета живота у локалних заједницама. Иако је анкетирање грађана путем анкетних листића тек започело, приметно је велико интересовање грађана, посебно захваљујући чињеници да се целокупан процес Партиципативног буџетирања у граду Сомбору одвија већ четврти пут.

  • MZ Čonoplja 2
  • MZ Čonopja 1
  • MZ Bezdan
  • MZ Bački Monoštor 2
  • MZ Bački Monoštor 1