РАДНА ГРУПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ОДЛУЧИВАЊА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ УТВРДИЛА ПЛАН АКТИВНОСТИ

Радна група за реализацију Локалног акционог плана (ЛАП) за укључивање грађана у процес одлучивања о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021, одржала је два састанка и утврдила план активности до краја 2018. године, као и план активности у  периоду реализације  ЛАП-а.

Председник Радне групе Сава Дојић, члан  Градског већа за област финансија и привреде, навео је да је ЛАП усвојен, те да је потребно подстаћи грађане да се информишу о његовом садржају, општим и специфичним циљевима, а посебно о учешћу грађана у одлучивању о трошењу средстава остварених наплатом пореза на имовину у Сомбору.

Грађани су у оквиру пројекта „Партиципативно буџетирање“ већ показали своје интересовање за учешће у одлучивању у трошењу средстава буџета, односно средстава остварених наплатом пореза на имовину, за реализацију локалних пројеката. У оквиру „Партиципативног буџетирања“  у 2016. години реализован је пројекат „Партерно уређење са уградњом урбаног мобилијара у центру Станишића“, прошле године  уређено је купалиште „Тромеђа“, а ових дана  завршени су радови на реконструкцији  вртића у Кљајићеву, речено је састанку Радне групе.

Утврђен је план активности Радне групе,  од којих је прва организовање јавне трибине на којој ће бити презентовани специфични циљеви  ЛАП-а и учесници трибине имаће могућност да изразе своја запажања и оцене ЛАП за укључивање грађана у процес одлучивања трошења средстава прикупљених по основу пореза на имовину грађана.

Трибина је отворена за све грађане, удружења грађана и организације, а одржаће се 14. септембра 2018. године,  у 11.00 часова, у великој сали „Жупаније“ (Трг цара Уроша 1, Сомбор),

Локални акциони план доступан је овде.

Решење о образовању Радне групе за реализацију ЛАП-а доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу