RADNA GRUPA ZA REALIZACIJU LAP-a ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES ODLUČIVANJA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU UTVRDILA PLAN AKTIVNOSTI

Radna grupa za realizaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) za uključivanje građana u proces odlučivanja o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021, održala je dva sastanka i utvrdila plan aktivnosti do kraja 2018. godine, kao i plan aktivnosti u  periodu realizacije  LAP-a.

Predsednik Radne grupe Sava Dojić, član  Gradskog veća za oblast finansija i privrede, naveo je da je LAP usvojen, te da je potrebno podstaći građane da se informišu o njegovom sadržaju, opštim i specifičnim ciljevima, a posebno o učešću građana u odlučivanju o trošenju sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu u Somboru.

Građani su u okviru projekta „Participativno budžetiranje“ već pokazali svoje interesovanje za učešće u odlučivanju u trošenju sredstava budžeta, odnosno sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu, za realizaciju lokalnih projekata. U okviru „Participativnog budžetiranja“  u 2016. godini realizovan je projekat „Parterno uređenje sa ugradnjom urbanog mobilijara u centru Stanišića“, prošle godine  uređeno je kupalište „Tromeđa“, a ovih dana  završeni su radovi na rekonstrukciji  vrtića u Kljajićevu, rečeno je sastanku Radne grupe.

Utvrđen je plan aktivnosti Radne grupe,  od kojih je prva organizovanje javne tribine na kojoj će biti prezentovani specifični ciljevi  LAP-a i učesnici tribine imaće mogućnost da izraze svoja zapažanja i ocene LAP za uključivanje građana u proces odlučivanja trošenja sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu građana.

Tribina je otvorena za sve građane, udruženja građana i organizacije, a održaće se 14. septembra 2018. godine,  u 11.00 časova, u velikoj sali „Županije“ (Trg cara Uroša 1, Sombor),

Lokalni akcioni plan dostupan je ovde.

Rešenje o obrazovanju Radne grupe za realizaciju LAP-a dostupno je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću