RADNA GRUPA POTVRDILA REZULTATE PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Članovi radne grupe su potvrdili rezultate drugog kruga anketiranja u okviru procesa „Participativnog budžetiranja“ i prosledili odluku građana nadležnim službama Gradske uprave, koje će, nakon konsultacija, taj predlog Radne grupe obraditi i uvrstiti u predlog Budžeta grada za 2019. godinu. Na sastanku je bilo reči i o daljim merama Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu, koji pored samog „Participativnog budžetiranja“ predviđa niz mera kojima se vrši uključivanje građana, udruženja građana kao i drugih zainteresovanih aktera u proces kreiranja budžeta i trošenja sredstava. U narednom periodu biće održano nekoliko javnih rasprava koje će za temu imati sam Budžet grada, a pored toga Radna grupa i Gradska uprava će vršiti konstantno informisanje građana o svojim aktivnostima putem medija, štampanih materijala i društvenih mreža.

  • Sastanak radne grupe 27-11-2018 4
  • Sastanak radne grupe 27-11-2018 3
  • Sastanak radne grupe 27-11-2018 2
  • Sastanak radne grupe 27-11-2018 1