РАДНА ГРУПА ПОТВРДИЛА РЕЗУЛТАТЕ ПАРТИЦИПАТИВНОГ БУЏЕТИРАЊА

У Градској управи града Сомбора одржан је седми састанак Радне групе за реализацију Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину. Чланови радне групе су усвојили план активности за април 2019. године, где је предвиђено одржавање трибина у две месне заједнице на којима ће бити представљен сам Акциони план, као и начин његовог спровођења, а одређени акценат биће стављен и на процес Партиципативног буџетирања, посебно у оним месним заједницама чији су грађани били ангажовани у већој мери на давању предлога и гласању.

  • Sedma sednica 1
  • Sedma sednica 2
  • Sedma sednica 3