RADNA GRUPA POTVRDILA REZULTATE PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je sedmi sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Članovi radne grupe su usvojili plan aktivnosti za april 2019. godine, gde je predviđeno održavanje tribina u dve mesne zajednice na kojima će biti predstavljen sam Akcioni plan, kao i način njegovog sprovođenja, a određeni akcenat biće stavljen i na proces Participativnog budžetiranja, posebno u onim mesnim zajednicama čiji su građani bili angažovani u većoj meri na davanju predloga i glasanju.

  • Sedma sednica 1
  • Sedma sednica 2
  • Sedma sednica 3