RADIONICA O MODELIMA PARTICIPACIJE GRAĐANA

U okviru Programa reforme poreza na imovinu, u Beogradu je održana dvodnevna radionica na temu „Preporučeni modeli participacije građana“. Radionica je usmerena na predstavljanje preporučenih modela učešća građana u procesima donošenja odluka o utrošku sredstva prikupljenih kroz porez na imovinu kao i na pronalaženje najkvalitetnijih načina za direktno učešće građana u odlučivanju prilikom kreiranja gradskih, odnosno opštinskih budžetskih dokumenata.

Na samoj radionici je bilo reči o modelu koji primenjuje grad Užice, koji se zasniva na mogućnosti da građani podnesu predloge projekata direktno gradskoj upravi, koja na osnovu određenih, unapred postavljenih kriterijuma boduje te projekte i shodno tome ih ostvaruje uz učešće građana koji su ih predložili u vidu volonterskog rada ili nekog drugog sličnog doprinosa. Predstavnici Velikog Gradišta su govorili o praktičnim načinima za uvođenje veće transparentnosti javnih finansija na loklanom nivou i to kroz predstavljanje „Javnog budžetskog portala“ i „Građanskog vodiča kroz budžet“). Treća tema je predstavljanje praktične strane i rezultata sprovođenja rodnih i manjinskih programa koje se sprovode na lokalnom niovu uz saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Radionici su prisustovovali predstavnici dvadesetak lokalnih samouprava, a ispred grada Sombora prisutni su bili Helena Roksandić Musulin, načelnica Gradske uprave, Ognjen Eraković, pomoćnik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije i Branislav Svorcan, savetnik u Odseku za lokalni ekonomski razvoj.

  • IMG_5874
  • IMG_5873
  • IMG_5856
  • IMG_5855