РАДИОНИЦА О МОДЕЛИМА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ГРАЂАНА

У оквиру Програма реформе пореза на имовину, у Београду је одржана дводневна радионица на тему „Препоручени модели партиципације грађана“. Радионица је усмерена на представљање препоручених модела учешћа грађана у процесима доношења одлука о утрошку средства прикупљених кроз порез на имовину као и на проналажење најквалитетнијих начина за директно учешће грађана у одлучивању приликом креирања градских, односно општинских буџетских докумената.

На самој радионици је било речи о моделу који примењује град Ужице, који се заснива на могућности да грађани поднесу предлоге пројеката директно градској управи, која на основу одређених, унапред постављених критеријума бодује те пројекте и сходно томе их остварује уз учешће грађана који су их предложили у виду волонтерског рада или неког другог сличног доприноса. Представници Великог Градишта су говорили о практичним начинима за увођење веће транспарентности јавних финансија на локланом нивоу и то кроз представљање „Јавног буџетског портала“ и „Грађанског водича кроз буџет“). Трећа тема је представљање практичне стране и резултата спровођења родних и мањинских програма које се спроводе на локалном ниову уз сарадњу са Сталном конференцијом градова и општина.

Радионици су присустововали представници двадесетак локалних самоуправа, а испред града Сомбора присутни су били Хелена Роксандић Мусулин, начелница Градске управе, Огњен Ераковић, помоћник начелника Одељења локалне пореске администрације и Бранислав Сворцан, саветник у Одсеку за локални економски развој.

  • IMG_5874
  • IMG_5873
  • IMG_5856
  • IMG_5855