PREZENTACIJA MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018-2021

U MZ „Selenča“ danas je za članove Saveta mesne zajednice, kao i za ostale sekretare gradskih mesnih zajednica održana kratka prezentacija „Mera akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.

Na prezentaciji su govorili Sava Dojić, gradski većnik za finansije, Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja i Branimir Trbojević, poreski inspektor.

Grad Sombor je jedna od 44 lokalne samouprave koje učestvuju u programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – „Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština.

„Program teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za što veći broj građana. Poseban akcenat se stavlja na poboljšanje dijaloga sa građanima, i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koji odgovaraju potrebama građana“ istakao je Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja.

„Grad Sombor svake godine organizuje ciklus participativnog budžetiranja, u kome su građani pozvani da u dva kruga glasanja odaberu projekat od značaja za zajednicu koji će biti finansiran u narednoj godini. Na ovaj način finansirani su projekti  po želji građana, a u tome najveću ulogu treba da imaju mesne zajednice“ istakao je Sava Dojić, gradski većnik za finansije. „Treba da se svi potrudite da naše građane obučite na koji način mogu direktno uticati na proces donošenja odluka koje se tiču kvaliteta života u zajednici u kojoj žive. U isto vreme, direktno ćete uticati na prihvatanje prioriteta koji će se finansirati iz sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu“ istakao je Dojić.

Branimir Trbojević, poreski inspektor, je prisutnima govorio o načinu i važnosti plaćanja poreza na imovinu. Značajan prihod grada u poslednjih nekoliko meseci je upravo prihod od poreza na imovinu, koji je značajno povećan nakon obavljenog popisa.

„Veoma je važno da uvedemo poresku disciplinu, da svi podjednako plaćamo naše obaveze, na taj način ćemo uspeti da prikupimo što više sredstava koji će se upravo trošiti na finansiranje projekata po želji građana. Grad se uvek trudi i izlazi u susret svim našim građanima i u načinu plaćanja dugovanja“ rekao je Branimir Trbojević, poreski inspektor.

                                                                      Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

  • DSC_0650
  • DSC_0654
  • DSC_0657
  • DSC_0658
  • DSC_0655