ПРЕЗЕНТАЦИЈА МЕРА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2018-2021. У МЗ „МЛАКЕ“

Данас је у МЗ „Млаке“ за чланове Савета месне заједнице и све заинтересоване грађане, одржана кратка презентација „Мера акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021“.

На презентацији су говорили Бранислав Сворцан и Николина Ковачић из Одсека за локални економски развој и подршку улагањима, и порески инспектор Бранимир Трбојевић.

Ово је шеста месна заједница у којој је одржана презентација којом се представља циклус партиципативног буџетирања, начин и важност плаћања пореза на имовину, као ии начин учествовања месне заједнице у овом процесу.

Град Сомбор организује годинама у назад циклус партиципативног буџетирања у коме су грађани позвани да гласањем одаберу пројекат од значаја за заједницу који ће бити финансиран у наредној години.

Послови информисања и односа с јавношћу