ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА СОМБОРА УЧЕСТВОВАЛИ НА СЕМИНАРУ О ПАРТИЦИПАТИВНОМ БУЏЕТИРАЊУ

У оквиру Програма реформе пореза на имовину, које спроводи Швајцарска организација Хелветас уз подршку Министарства за државну управу и локалну самоуправу, одржан је дводневни семинар о „Партиципативном буџетирању“ коме су присуствовали Бранислав Сворцан, помоћник градоначелника и Огњен Ераковић, помоћник начелника Одељења локалне пореске администрације. Поред града Сомбора, семинару су присуствовали представници девет других локалних самоуправа из целе Србије.

Семинар је поред самих техничких аспеката спровођења партиципативног буџетирања кроз радионице и предавања обрадио теме могућности усклађивања активности „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлуку о утрошку средстава прикупљених од пореза на имовину“ са активностима које произилазе из процеса партиципативног буџетирања. Град Сомбор је један од градова који већ четири године успешно спроводи партиципативно буџетирање и посебно је похваљен од стране организатора и представника Министарства на труду и посвећености остварењу једног од циљева Владе Републике Србије, а то је креирање отворене јавне управе, која послује на транспарентан начин и која својим грађанима омогућава учешће у одлучивању о трошењу средстава који се прикупе по основу наплате пореза на имовину. Током предавања, посебан акценат је стављен на значај рада са месним заједница, јер су оне ниво власти најближи становништву, али и на потребу да се што већи број грађана и представника цивилног сектора укључи у јавне расправе, анкете и остале видове испитивања јавног мњења, које спроводе локалне самоуправе. Град Сомбор је истакнут као пример добре праксе не само када се говори о спровођењу партиципативног буџетирања већ и у изради грађанског водича за буџет те у активностима које се спроводе у промоцији остварених резултата рада Градске управе.

  • IMG_4130
  • IMG_4131
  • IMG_4129