POŠTOVANI SUGRAĐANI, VAŠE MIŠLJENJE NAM JE VAŽNO – POPUNITE ANKETU I KAŽITE DA LI STE ZADOVOLJNI RADOM LOKALNE SAMOUPRAVE

Poštovani sugrađanine i poštovana sugrađanko,

Vaše mišljenje nam je važno!

… da bismo zajedno odlučili u šta da ulažemo i time gradimo budućnost našeg grada.

Vi ste, kao poreski obveznik, kroz  plaćanje poreza na imovinu,  doprineli da naš grad ima sredstva da ulaže u svoju budućnost. Želimo da nam kažete da li ste zadovoljni radom naše lokalne samouprave, želimo da čujemo da li biste se uključili  u odlučivanje o tome na šta se troši gradski budžet.

Kroz popunjavanje ove kratke, anonimne ankete Vaš glas će doprineti da naše usluge ka Vama budu bolje.

Anketa  Vam   je dostupna    ovde.

Istraživanje  se sprovodi u okviru Programa „Reforma poreza na imovinu“, uz podršku Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije.

Poslovi  informisanja i odnosa sa javnošću