OPOMENE PORESKIM OBVEZNICIMA ZA DUGOVANJA VEĆA OD 20.000,00 DINARA

Obaveštavaju se poreski obveznici da je Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora pristupilo izdavanju opomena svim poreskim obveznicima čija su dugovanja veća od 20.000 dinara na dan izdavanja opomene.

 Obveznici se pozivaju da dospelu  a neplaćenu poresku obavezu uplate odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene na propisane uplatne račune javnih prihoda.

Ukoliko poreska obaveza ne bude plaćena u ostavljenom roku, ili ako u tom roku ne bude podnet zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga, Odeljenje će otpočeti postupak prinudne naplate donošenjem rešenja o prinudnoj naplati.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na šalteru 3, Gradskog uslužnog centra,  zgrada Županije ili pozivom na brojeve telefona 025/468-203, 025/468-158 ili 025/468-147.