ОКРУГЛИ СТО СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

У свечаној Сали Скупштине града Сомбора одржан је округли сто са представницима градских и сеоских месних заједница са територије града Сомбора, а у оквиру спровођења мера „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021“.

Основна тема округлог стола је анализа мера акционог плана и до сада извршених активности. Скупштина града Сомбора је у јуну 2018. године усвојила поменути Акциони план и сходно мерама акционог плана, до сада су одржане трибине у шест месних заједница, спроведен је један циклус партиципативног буџетирања и покренут је интернет сајт – Реформа пореза на имовину, као подсајт званичне интернет странице града Сомбора. На том месту, заинтересовани грађани се могу информисати о томе на који начин се троше средства које градска администрација прикупи по основу пореза на имовину, затим, могу сазнати релевантне информације везане за функционисање буџета града Сомбора, а такође се могу и информисати о својим правима и обавезама везаним за пријаву пореза на имовину. Такође, било је речи и о активностима у предстојећем периоду, пре свега о организовању новог циклуса партиципативног буџетирања и о трибинама у месним заједницама које ће бити организоване од наредног месеца.

Округли сто је, уједно, искоришћен и за представљање CBC Interreg IPA пројекта Women-to-Save, односно пројекта о социјалном предузетништву на селу, који је тренутно у реализацији и на коме, као партнери заједно раде представници месних заједница, Градске управе и Центра за социјални рад. Пројекат је суфинансиран од стране Европске Уније, а део који обезбеђује град Сомбор са својим партнерима је финансиран и средствима прикупљеним на основу наплате пореза на имовину.

Радна група за реализацију Акционог плана

  • DSC_7902
  • DSC_7900
  • DSC_7896