ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА РЕФОРМЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

У Београду, у просторијама Сталне конференције градова и општина (СКГО), у четвртак 16. јануара 2020. године, одржана је годишња радионица свих пројектних партнера који учествују у реализацији Пројекта „Реформе пореза на имовину“, односно пројекта који за циљ има повећање укључивања грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину. Једна од 40 локалних самоуправа у којима се спроводи овај пројекат јесте и град Сомбор, чији су представници, поред представника града Ужица и општине Рача присуствовали овом састанку.

Основна тема радионице био је осврт на остварене пројектне резултате у 2019. години, где је посебно похваљен град Сомбор као локална самоуправа, која је знатно пре усвајања Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021, спроводила одређене мере партиципације грађана како у одржавању јавних расправа о најбитнијим одлука које доноси Градска управа тако и у учешћу у одлучивању о пројектима од општег значаја на које ће се утрошити средства прикупљена у Буџету града Сомбора.

Основни закључак првог дела радионице јесте да је немерљив допринос креирању позитивних резултата допринео рад Локалне пореске администрације, која је кроз попис имовине у значајној мери повећала наплату пореза на имовину и тако омогућила реализацију већег броја пројеката који су финансирани Буџетом града Сомбора.

Са друге стране, као веома позитивна мера повећању транспарентности буџета и процедура реализације буџета, оцењено је спровођење партиципативног буџетирања, које град Сомбор врши од 2015. године, а претходне, 2019. године, сличан процес је, по први пут, спроведен у сомборским средњим школама, што је јединствен случај на територији целе Републике.

Коначно, закључено је да ће донатор – Хелветас Србија, као и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), у сарадњи са СКГО, наставити са подршком локалним самоуправама у подизању транспарентности јавних финансија и учешћа грађана не само у процесу доношења одлука о трошењу средства прикупљених по основу пореза на имовину, већ и у процесу доношења свих важних одлука које се тичу свакодневног функционисања градова и општина и живота наших суграђана.

  • IMG_6886
  • IMG_6884 (2)
  • IMG_6883