План рада реализација Програма реформа пореза на имовину