RADNA GRUPA ZA REALIZACIJU  AKCIONOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU  2018-2021

 

 

Predsednik Radne grupe:

Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede

Mail: sdojic@sombor.rs

Telefon: 468-122

 

Članovi Radne grupe:

  1. Branislav Svorcan, pomoćnik Gradonačelnice za oblast kulture i informisanja;

Mail: bsvorcan@sombor.rs

 

  1. Jelena Todorić, pomoćnik Načelnika Odeljenja za finansije

Mail: jtodoric@sombor.rs

 

  1. Ognjen Eraković, pomoćnik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije

Mail: oerakovic@sombor.rs

 

  1. Mihael Plac, Šef Odseka za LER i podršku ulaganjima

Mail: klersombor@gmail.com

 

  1. Branimir Trbojević, službenik-inspektor kontrole u Odeljenju lokalne poreske administracije

Mail: btrbojevic@sombor.rs

 

  1. Milica Bunjevac Vorkapić, službenik-savetnik za poslove informisanja i odnosa sa javnošću

Mail: mvorkapic@sombor.rs

 

  1. Jovana Grujić, službenik- savetnik u odeljenju za društvene delatnosti

Mail: klersombor@gmail.com

 

  1. Kristina Harjung, službenik- mlađi savetnik u Odseku za LER i podršku ulaganjima

Mail: klersombor@gmail.com

 

  1. Nikolina Kovačić, službenik- mlađi savetnik u Odseku za LER i podršku ulaganjima

Mail: klersombor@gmail.com