JAVNA TRIBINA POKAZALA DA SU GRAĐANI UPOZNATI SA REFORMOM POREZA NA IMOVINU I SVOJOM ULOGOM U ODLUČIVANJU O TROŠENJU SREDSTAVA OSTVARENIH NAPLATOM POREZA NA IMOVINU

Javna tribina o uključivanju građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, održana 14. septembra, pokazala je da su građani upoznati sa reformom poreza na imovinu i svojom ulogom u odlučivanju u trošenju sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu.

Osnovni zaključak je da dvosmerna komunikacija na relaciji lokalna samouprava – zajednica, odnosno građanin  –  mora  da postoji, te da građani  o svim aktivnostima Radne grupe zadužene za realizaciju Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava prikupljenih naplatom poreza na imovinu,  mogu  da  se informišu  neposredno, prisustvujući sastancima Radne grupe i učestvujući u njenom  radu.

Kada je reč o projektu „Participativno budžetiranje“, rečeno je da će upitnici na kojima će građani moći da predlože projekat biće distribuirani uz septembarske račune  za usluge JKP „Čistoća“. Na upitniku će biti navedeno gde će se popunjeni upitnici predavati, kao i rok do kojeg će teći prikupljanje predloga projekata.

***

Tok tribine i diskusija

Tribini su prisustvovali sekretari mesnih zajednica, predstavnici udruženja građana, kao i građani kao pojedinci zainteresovani za učešće i donošenje odluka koje su od značaja za lokalnu zajednicu.

U uvodnom obraćanju, Sava Dojić, predsednik Radne grupe za realizaciju  Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava prikupljenih naplatom poreza na imovinu i član Gradskog veća za finansije, je naveo da je osnovni cilj reforme poreza da se proširi obuhvat obveznika i da građani budu ravnomerno opterećeni.

„Građani Sombora su savesni i više od 95 odsto građana uredno izmiruje obaveze, ali je činjenica i da od trenutka izlaska popisivača na teren do danas imamo 6000 novih prijava. Bitno je da svi plaćamo porez jer ta sredstva u celini ostaju na raspolaganju lokalnoj samoupravi. Iz tih sredstava mnogo toga je urađeno, a želimo da u saradnji sa građanima uradimo još više projekata koji će biti na dobrobit zajednice“, kazao je Dojić.

Ognjen Eraković, pomoćnik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije govorio ja o LAP-u za uključivanje građana u odlučivanje o trošenju sredstava ostvarenih naplatom poreza, a Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja o projektu „Participativno budžetiranje“ koji se već tri godine realizuje u Somboru, upravo iz sredstava od naplate poreza na imovinu.

U razgovoru,  građani su naveli da nije u redu da se u nekoj mesnoj zajednici (dalje u tekstu MZ) izgradi vredan objekat, a u drugoj parking, te da je potrebno više sredstava nameniti za projekte.

Rečeno je i da je potrebno sačiniti rang listu projekata iz prethodnih godina koje su građani najčešće predlagali i realizovati neki od projekata.

Predsednik Radne grupe Dojić je naveo da je to i namera lokalne samouprave, te da će nastojati da se do kraja godine realizuje projekat izgradnje pristupne rampe za osobe sa invaliditetom, te da je jedan od projekata  koje su građani prethodnih godina predlagali i uređenje parka u ulici Vere Gucunje.

Kada je reč o LAP-u rečeno je da je u realizaciju istog potrebno uključiti građane, a postavljeno je pitanje  o  specifičnim  ciljevima  i merljivosti rezultata.

Na pitanje je odgovorila načelnica Gradske uprave Helena Roksandić Musulin koja je navela da  je cilj da se građani što više uključe u proces donošenja odluka,  da je LAP podložan reviziji i  primedbe i predloge građani  će moći dostavljati i  popunjavanjem elektronskog upitnika koje će u najkraćem roku u okviru dela namenjenog za „Reformu poreza na imovinu“ biti  postavljen na sajtu grada.

Načelnica Gradske uprave je istakla da su sekretari MZ partneri lokalne samouprave u sprovođenju ciljeva LAP-a, a posebno u pogledu informisanja građana o njihovim pravima i učešću u odlučivanju trošenju sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu.

U raspravi su učestvovali Sava Majstorov, Dragan Nikodijević, Marija Matarić, Mirko Mijić i sekretari pojedinih mesnih zajednica.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću