ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Градско веће је на 122. седници, одржаној 10. јула, утврдило предлог  решења о образовању Локалног антикорупцијског одбора за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за град Сомбор.  Према предлогу Градског већа у Локални антикорупцијски одбор именовани су, Ненад Тица – за председника и за чланове: Немања Јовановић, Владимир Ћумић и Драгана Милинковић. О предлогу Већа, изјасниће се и одборници Скупштине града Сомбора.

Веће је утврдило и Предлог Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину.  Акциони план ће на разматрање и одлучивање бити достављен Скупштини града.

Веће је размотрило и одобрило захтев Надзорног одбора ЈКП „Простор“ да у закуп непосредном погодбом,  доо  „Штампа систем“, изда две локације за постављање киоска.  Једна локација је у улици Краља  Петра  Првог,  а друга на углу улице Соње Маринковић и Подгоричке улице.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.