ГРАЂАНИМА МЗ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ ПРЕДСТАВЉЕНЕ МЕРЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

У петак, 7. јуна, грађанима месне заједнице „Светозар Милетић“ представљене су мере „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021“.

Резултате спровођења акционог плана и мере за наредни периоду представио је Бранимир Трбојевић, порески инспектор, испред Одељења локалне пореске администрације. Он је укратко предочио основне идеје које „Акциони план“ носи и на који начин се може повећати учешће грађана у одлучивању као и начине утрошка буџетских средстава. Једна од тих мера јесте и партиципативно буџетирање, односно могућности да грађани путем анкета одлуче о пројекту који ће бити финансиран у њиховој месној заједници а из буџетских средстава града Сомбора. О самом партиципативном буџетирању и његовим резултатима у претходне 4 године говорио је Бранислав Сворцан, помоћник градоначелника за област културе и информисања.

Ова трибина је уједно искоришћена и за представљање новог он-лине сервиса, који омогућава грађанима да пријаве комунални проблем и то путем посебно креиране он-лине платформе, где је могуће уочени проблем фотографисати, укратко описати и сврстати га у једно у 20 области комуналног уређења града.

DSC_7418