ГРАЂАНИ И ОВЕ ГОДИНЕ ОДЛУЧУЈУ О ПРОЈЕКТУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД

Град Сомбор и ове године спровешће процес партиципативног буџетирања. Тим поводом, радна група одржала је састанак на ком је одлучено да ће се анкетирање грађана организовати online због епидемиолошке ситуације коју је изазвао ковид 19. Гласање је планирано да се одржи крајем септембра и почетком октобра.

Партиципативно буџетирање је јединствен процес који грађанима даје могућност одлучивања о утрошку средстава из градског буџета на пројекте од значаја за локалну заједницу. Град Сомбор процес партиципативног буџетирања спроводи од 2014. године.

  • Фотографија 2
  • Фотографија 1