GRAĐANIMA MZ „SVETOZAR MILETIĆ“ PREDSTAVLJENE MERE AKCIONOG PLANA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

U petak, 7. juna, građanima mesne zajednice „Svetozar Miletić“ predstavljene su mere „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.

Rezultate sprovođenja akcionog plana i mere za naredni periodu predstavio je Branimir Trbojević, poreski inspektor, ispred Odeljenja lokalne poreske administracije. On je ukratko predočio osnovne ideje koje „Akcioni plan“ nosi i na koji način se može povećati učešće građana u odlučivanju kao i načine utroška budžetskih sredstava. Jedna od tih mera jeste i participativno budžetiranje, odnosno mogućnosti da građani putem anketa odluče o projektu koji će biti finansiran u njihovoj mesnoj zajednici a iz budžetskih sredstava grada Sombora. O samom participativnom budžetiranju i njegovim rezultatima u prethodne 4 godine govorio je Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnika za oblast kulture i informisanja.

Ova tribina je ujedno iskorišćena i za predstavljanje novog on-line servisa, koji omogućava građanima da prijave komunalni problem i to putem posebno kreirane on-line platforme, gde je moguće uočeni problem fotografisati, ukratko opisati i svrstati ga u jedno u 20 oblasti komunalnog uređenja grada.

DSC_7418

Građanima MZ „Selenča“ i „Nova Selečna“, predstavljene mere Akcionog plana o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu

U petak, 17. maja, građanima mesnih zajednica „Selenča“ i „Nova Selenča“ predstavljene su mere „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.
Rezultate sprovođenja akcionog plana i mere za naredni periodu predstavili su Ognjen Eraković, zamenik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije u Gradskoj upravi grada Sombora i Branimir Trbojević, poreski inspektor. Oni su ukratko predstavili osnovne ideje koje „Akcioni plan“ nosi i na koji način se može povećati učešće građana u odlučivanju na koji način se troše budžetska sredstva. Jedna od tih mera jeste i participativno budžetiranje, odnosno mogućnosti da građani putem anketa odluče o projektu koji će biti finansiran u njihovoj mesnoj zajednici a iz budžetskih sredstava grada Sombora. O samom participativnom budžetiranju i njegovim rezultatima u prethodne 4 godine govorio je Sava Dojić, član Gradskog veća za finansije.
Ova tribina je ujedno iskorišćena i za predstavljanje novog on-line servisa, koji omogućava građanima da prijave komunalni problem i to putem posebno kreirane on-line platforme, gde je moguće uočeni problem fotografisati, ukratko opisati i svrstati ga u jedno u 20 oblasti komunalnog uređenja grada.

 • Tribina u MZ Selenča i Nova Selenča 3
 • Tribina u MZ Selenča i Nova Selenča 2
 • Tribina u MZ Selenča i Nova Selenča 1

PREZENTACIJA MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018-2021

U MZ „Selenča“ danas je za članove Saveta mesne zajednice, kao i za ostale sekretare gradskih mesnih zajednica održana kratka prezentacija „Mera akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.

Na prezentaciji su govorili Sava Dojić, gradski većnik za finansije, Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja i Branimir Trbojević, poreski inspektor.

Grad Sombor je jedna od 44 lokalne samouprave koje učestvuju u programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – „Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština.

„Program teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za što veći broj građana. Poseban akcenat se stavlja na poboljšanje dijaloga sa građanima, i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koji odgovaraju potrebama građana“ istakao je Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja.

„Grad Sombor svake godine organizuje ciklus participativnog budžetiranja, u kome su građani pozvani da u dva kruga glasanja odaberu projekat od značaja za zajednicu koji će biti finansiran u narednoj godini. Na ovaj način finansirani su projekti  po želji građana, a u tome najveću ulogu treba da imaju mesne zajednice“ istakao je Sava Dojić, gradski većnik za finansije. „Treba da se svi potrudite da naše građane obučite na koji način mogu direktno uticati na proces donošenja odluka koje se tiču kvaliteta života u zajednici u kojoj žive. U isto vreme, direktno ćete uticati na prihvatanje prioriteta koji će se finansirati iz sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu“ istakao je Dojić.

Branimir Trbojević, poreski inspektor, je prisutnima govorio o načinu i važnosti plaćanja poreza na imovinu. Značajan prihod grada u poslednjih nekoliko meseci je upravo prihod od poreza na imovinu, koji je značajno povećan nakon obavljenog popisa.

„Veoma je važno da uvedemo poresku disciplinu, da svi podjednako plaćamo naše obaveze, na taj način ćemo uspeti da prikupimo što više sredstava koji će se upravo trošiti na finansiranje projekata po želji građana. Grad se uvek trudi i izlazi u susret svim našim građanima i u načinu plaćanja dugovanja“ rekao je Branimir Trbojević, poreski inspektor.

                                                                      Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

 • DSC_0650
 • DSC_0654
 • DSC_0657
 • DSC_0658
 • DSC_0655

PREDSTAVNICI GRADA SOMBORA UČESTVOVALI NA SEMINARU O PARTICIPATIVNOM BUDŽETIRANJU

U okviru Programa reforme poreza na imovinu, koje sprovodi Švajcarska organizacija Helvetas uz podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, održan je dvodnevni seminar o „Participativnom budžetiranju“ kome su prisustvovali Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnika i Ognjen Eraković, pomoćnik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije. Pored grada Sombora, seminaru su prisustvovali predstavnici devet drugih lokalnih samouprava iz cele Srbije.

Seminar je pored samih tehničkih aspekata sprovođenja participativnog budžetiranja kroz radionice i predavanja obradio teme mogućnosti usklađivanja aktivnosti „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluku o utrošku sredstava prikupljenih od poreza na imovinu“ sa aktivnostima koje proizilaze iz procesa participativnog budžetiranja. Grad Sombor je jedan od gradova koji već četiri godine uspešno sprovodi participativno budžetiranje i posebno je pohvaljen od strane organizatora i predstavnika Ministarstva na trudu i posvećenosti ostvarenju jednog od ciljeva Vlade Republike Srbije, a to je kreiranje otvorene javne uprave, koja posluje na transparentan način i koja svojim građanima omogućava učešće u odlučivanju o trošenju sredstava koji se prikupe po osnovu naplate poreza na imovinu. Tokom predavanja, poseban akcenat je stavljen na značaj rada sa mesnim zajednica, jer su one nivo vlasti najbliži stanovništvu, ali i na potrebu da se što veći broj građana i predstavnika civilnog sektora uključi u javne rasprave, ankete i ostale vidove ispitivanja javnog mnjenja, koje sprovode lokalne samouprave. Grad Sombor je istaknut kao primer dobre prakse ne samo kada se govori o sprovođenju participativnog budžetiranja već i u izradi građanskog vodiča za budžet te u aktivnostima koje se sprovode u promociji ostvarenih rezultata rada Gradske uprave.

 • IMG_4130
 • IMG_4131
 • IMG_4129

RADNA GRUPA POTVRDILA REZULTATE PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je sedmi sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Članovi radne grupe su usvojili plan aktivnosti za april 2019. godine, gde je predviđeno održavanje tribina u dve mesne zajednice na kojima će biti predstavljen sam Akcioni plan, kao i način njegovog sprovođenja, a određeni akcenat biće stavljen i na proces Participativnog budžetiranja, posebno u onim mesnim zajednicama čiji su građani bili angažovani u većoj meri na davanju predloga i glasanju.

 • Sedma sednica 1
 • Sedma sednica 2
 • Sedma sednica 3

Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“ održao šestu sednicu

Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“ održao je 15. marta šestu sednicu na kojoj su razmatrani rezultati on-line ankete o Zadovoljstvu ispunjenosti merama pomenutog akcionog plana. Anketa je samo jedna u nizu aktivnosti Gradske uprave u cilju unapređenja procesa konsultovanja i učešća građana u procesu donošenja odluka u gradu Somboru a u okviru Programa „Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC.

On-line anketa je tokom 15 kalendarskih dana bila dostupan građanima na zvaničnom sajtu grada Sombora. Ukupno je 74 građana popunilo anketu. Rezultati, po pitanjima su dostupni u prilogu ove vesti. Tim za implementaciju je prihvatio informaciju o anketi, nakon čega su razmatrane dalje aktivnosti koje je odredio kalendar „Akcionog plana“. U narednom periodu intenziviraće se aktivnosti mesnih zajednica na teritoriji grada i naseljenih mesta u smislu približavanja i informisanja građana o njihovim pravima i obavezama prilikom donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu.

SPROVEDENO ANKETIRANJE GRAĐANA U OKVIRU OSTVARENJA MERA „AKCIONOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018 – 2021“

U petak 1. marta 2019. godine, na Trgu Koste Trifkovića u Somboru, sprovedeno je anketiranje građana u okviru sprovođenja mera „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“. Sama anketa je početak novog ciklusa sprovođenja ovog Akcionog plana, koji za cilj, pored pojašnjavanja načina trošenja sredstava, ima i predstavljanje različitih načina komunikacije između građana i organa lokalne samouprave i javnih preduzeća. Tokom anketiranja, posebna pažnja je posvećena već postojećim modalitetima saradnje i komunikacije između građana i lokalne administracije, kao što su javne rasprave, koje se održavaju svaki put kada organi lokalnog zakonodavstva donose akte od javnog značaja, ali i komunalni servisi kao što su:

koji su deo svojevrsnog „servisa 24“ gde svaki građanin  koji postavi pitanje iz oblasti nadležnosti lokalne samouprave ili javnih komunalnih preduzeća, u što kraćem roku, dobija odgovor na svoje pitanje i samim tim rešenje problema sa kojim se suočava.

U narednom periodu Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“ će uz pomoć mesnih zajednica sa teritorije grada i svih naseljenih mesta započeti i niz javnih rasprava i aktivnosti koje će biti upućene na upoznavanje građana sa svojim pravima, mogućnostima ali i obavezama prema lokalnoj samoupravi i zajednici.

Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“

 • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 1
 • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 3
 • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 4
 • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 6

Anketa o zadovoljstvu sprovedenih mera „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“

Poštovani sugrađani,

Tim za sprovođenje i implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“ sprovodi kratku anketu o poznavanju i zadovoljstvu merama akcionog plana koje su do sada sprovedene u gradu Somboru. Naime, Skupština grada Sombora je u junu mesecu 2018. godine usvojila ovaj strateški dokument, koji se po fazama sprovodi do kraja 2021. godine. Te faze podrazumevaju sprovođenje aktivnosti kojima se povećava stepen uključivanja javnosti, tačnije, građana i grupa građana u proces donošenja odluka kojima se raspoređuju i troše sredstva prikupljena po osnovu poreza na imovinu. Neke od aktivnosti koje su do sada sprovedene su „participativno budžetiranje“, izrada „Građanskog vodiča kroz budžet“, kao i javne rasprave održane povodom usvajanja planskih i drugih strateških dokumenata važnih za funkcionisanje grada i same lokalne zajednice. U skladu sa navedenim, pozivamo vas da u nekoliko minuta odgovorite na pitanja u anketi, koja se nalazi na sledećem linku: https://goo.gl/forms/2Zt7MdepvKKxFNep1

Tim za implementaciju „Akcionog plana uključivanje građana u proces donošenja
odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“

RADNA GRUPA POTVRDILA REZULTATE PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Članovi radne grupe su potvrdili rezultate drugog kruga anketiranja u okviru procesa „Participativnog budžetiranja“ i prosledili odluku građana nadležnim službama Gradske uprave, koje će, nakon konsultacija, taj predlog Radne grupe obraditi i uvrstiti u predlog Budžeta grada za 2019. godinu. Na sastanku je bilo reči i o daljim merama Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu, koji pored samog „Participativnog budžetiranja“ predviđa niz mera kojima se vrši uključivanje građana, udruženja građana kao i drugih zainteresovanih aktera u proces kreiranja budžeta i trošenja sredstava. U narednom periodu biće održano nekoliko javnih rasprava koje će za temu imati sam Budžet grada, a pored toga Radna grupa i Gradska uprava će vršiti konstantno informisanje građana o svojim aktivnostima putem medija, štampanih materijala i društvenih mreža.

 • Sastanak radne grupe 27-11-2018 4
 • Sastanak radne grupe 27-11-2018 3
 • Sastanak radne grupe 27-11-2018 2
 • Sastanak radne grupe 27-11-2018 1

ZAVRŠENO ANKETIRANJE GRAĐANA U OKVIRU PROCESA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Gradska uprava grada Sombora je po četvrti put sprovela proces ”Participativnog budžetiranja” čime je svim Somborcima omogućila da, prvo, predlože projekte koji bi se finansirali sredstvima iz gradskog budžeta, a zatim i da, u drugom krugu, glasanjem daju svoju podršku onom predlogu za koji misle da će im u najvećoj meri doprineti podizanju kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Prvi krug anketiranja građana sproveden je u periodu od 10. do 20. oktobra 2018. godine i tada je prikupljeno ukupno 80 projektnih predloga građana, od kojih se prvih pet po broju glasova našlo na anketnom listiću u drugom krugu, sprovedenom u periodu od 10. do 20. novembra 2018. godine. Od ukupno 29.000 odštampanih anketnih listića građani su iskoristili 5.252 dok je posebno primetno povećano interesovanje građana za glasanje elektronskim putem, gde je preko upitnika postavljenog na zvaničnom sajtu grada Sombora glasalo 679 sugrađana, što u zbiru daje 5.931 popunjen anketni listić.

Članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu su nakon prebrojavanja anketnih listića pristiglih iz svih gradskih i seoskih mesnih zajednica kao i Uslužnog centra Gradske uprave utvrdili sledeće rezultate:

1. Bački Breg – uređenje Doma kulture – 776 glasova
2. Čonoplja – rekonstrukcija zgrade Biblioteke – 1.857 glasova
3. Sombor – izgradnja šetališta i osvetljenja uz kanal (od restorana ”Slon” do kupališta na Tromeđi) – 2.235 glasova
4. Bački Monoštor – uređenje Doma kulture – 966 glasova
5. Sombor – uređenje ulice Subotički put (od pružnog prelaza do obilaznice) – 89 glasova
Nevažećih je bilo 11 listića.

Radna grupa će u najkraćem roku održati sastanak na kome će formirati zvaničnu listu predloga i istu uputiti nadležnim službama Gradske uprave koje će, kao i u slučaju prethodnih ciklusa ”Participativnog budžetiranja” odlučiti shodno prikazanim rezultatima.