80 PREDLOGA U OKVIRU PROJEKTA „PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE 2019“

Radna grupa za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, pregledala je popunjene anketne upitnike koje su građani u okviru projekta „Participativno budžetiranje 2019“ dostavljali u periodu od 10. do 20. oktobra.

Popunjeno je ukupno 646 upitnika, od kojih 545 štampanih i 101 elektronski upitnik.

Predloženo je 80 projekata, od kojih  će  pet  prvoplasiranih biti na završnom glasanju.

To su projekti: Uređenje doma kulture u Bačkom Bregu, rekonstrukcija zgrade biblioteke u Čonoplji,  izgradnja šetališta i osvetljenja uz kanal (od restorana „Slon“ do kupališta na Tromeđi), uređenje doma kulture u Bačkom Monoštoru i  uređenje ulice Subotički put (od pružnog prelaza do obilaznice).

Desetak upitnika (nisu sadržani u  zbiru  646) je odbačeno jer se nisu odnosili na projekte,  već su bila mišljenja o poboljšanju položaja penzionera, demografske slike grada i slične  opaske.

Lista predloga projekata dostupna je ovde.