POZIV GRAĐANIMA DA AKTIVNO UČESTVUJU U PROJEKTU „PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE 2019“

Svi imamo predloge, sugestije i primedbe na to na šta je potrebno da se troše sredstva budžeta grada.  To su, jednim delom, sredstva  koja mi izdvajamo iz naših ličnih, kućnih budžeta i uplaćujemo ih u gradski budžet.  U kreiranju budžeta za 2019. godinu imamo priliku i da odlučimo kako da  jedan deo  budžeta potrošimo, odnosno da  nam se deo novca koji smo  uplatili  – VRATI.

KAKO  I ZAŠTO?

LAKO I ZATO  što učešće  Vas –  naših sugrađana, komšija, prijatelja omogućava donošenje boljih odluka u lokalnoj zajednici, a bolje odluke su samo one koje donose korist  građanima.

Zbog toga, zbog sebe i vama značajnih osoba uključite se u kreiranje budžeta za 2019.  godinu, popunite upitnik, predložite projekat koji će zadovoljiti VAŠE, ali i potrebe  VAŠIH PRIJATELJA, KOMŠIJA, POZNANIKA iz ulice, kvarta,  salaša.

Nema, za sada, jednostavnijeg načina da nešto PREDLOŽITE  i potom svojim angažovanjem i animiranjem drugih  ODLUČITE da je baš VAŠ predlog najbolji i da zbog toga ima PRIORITET  u budžetu grada za 2019. godinu u okviru projekta „Participativno budžetiranje“.

Imate vremena! Predloge projekata možete dostavljati sve do 20. oktobra.  Učinite prvi korak,  konsultujte se sa komšijama i prijateljima o tome šta je najpotrebnije  vašoj ulici, kvartu, selu, salašu.   Napišite  i obrazložite Vaš predlog, isto neka učine i svi ostali koji predlog  podržavaju. Popunjene  upitnike  ubacite u najbližu  kutiju  za prikupljanje predloga. Što više popunjenih upitnika sa istim predlogom, Vaš predlog približava   drugom koraku  – završnom glasanju  i  IZBORU projekta ili projekata  koji će se finansirati iz budžeta grada za  2019. godinu u okviru projekta „Participativno budžetiranje 2019“.

UČINITE PRVI KORAK – PREDLOŽITE PROJEKAT!

      Radna grupa za realizaciju Akcionog plana za uključivanje

građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava

prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021