ODRŽANA RADIONICA O SPROVOĐENJU PROJEKTA REFORME POREZA NA IMOVINU

U Beogradu, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), u četvrtak 16. januara 2020. godine, održana je godišnja radionica svih projektnih partnera koji učestvuju u realizaciji Projekta „Reforme poreza na imovinu“, odnosno projekta koji za cilj ima povećanje uključivanja građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Jedna od 40 lokalnih samouprava u kojima se sprovodi ovaj projekat jeste i grad Sombor, čiji su predstavnici, pored predstavnika grada Užica i opštine Rača prisustvovali ovom sastanku.

Osnovna tema radionice bio je osvrt na ostvarene projektne rezultate u 2019. godini, gde je posebno pohvaljen grad Sombor kao lokalna samouprava, koja je znatno pre usvajanja Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021, sprovodila određene mere participacije građana kako u održavanju javnih rasprava o najbitnijim odluka koje donosi Gradska uprava tako i u učešću u odlučivanju o projektima od opšteg značaja na koje će se utrošiti sredstva prikupljena u Budžetu grada Sombora.

Osnovni zaključak prvog dela radionice jeste da je nemerljiv doprinos kreiranju pozitivnih rezultata doprineo rad Lokalne poreske administracije, koja je kroz popis imovine u značajnoj meri povećala naplatu poreza na imovinu i tako omogućila realizaciju većeg broja projekata koji su finansirani Budžetom grada Sombora.

Sa druge strane, kao veoma pozitivna mera povećanju transparentnosti budžeta i procedura realizacije budžeta, ocenjeno je sprovođenje participativnog budžetiranja, koje grad Sombor vrši od 2015. godine, a prethodne, 2019. godine, sličan proces je, po prvi put, sproveden u somborskim srednjim školama, što je jedinstven slučaj na teritoriji cele Republike.

Konačno, zaključeno je da će donator – Helvetas Srbija, kao i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u saradnji sa SKGO, nastaviti sa podrškom lokalnim samoupravama u podizanju transparentnosti javnih finansija i učešća građana ne samo u procesu donošenja odluka o trošenju sredstva prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, već i u procesu donošenja svih važnih odluka koje se tiču svakodnevnog funkcionisanja gradova i opština i života naših sugrađana.

  • IMG_6886
  • IMG_6884 (2)
  • IMG_6883