ГРАЂАНИ И ОВЕ ГОДИНЕ ОДЛУЧУЈУ О ПРОЈЕКТУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД

Град Сомбор и ове године спровешће процес партиципативног буџетирања. Тим поводом, радна група одржала је састанак на ком је одлучено да ће се анкетирање грађана организовати online због епидемиолошке ситуације коју је изазвао ковид 19. Гласање је планирано да се одржи крајем септембра и почетком октобра.

Партиципативно буџетирање је јединствен процес који грађанима даје могућност одлучивања о утрошку средстава из градског буџета на пројекте од значаја за локалну заједницу. Град Сомбор процес партиципативног буџетирања спроводи од 2014. године.

  • Фотографија 2
  • Фотографија 1

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА РЕФОРМЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

У Београду, у просторијама Сталне конференције градова и општина (СКГО), у четвртак 16. јануара 2020. године, одржана је годишња радионица свих пројектних партнера који учествују у реализацији Пројекта „Реформе пореза на имовину“, односно пројекта који за циљ има повећање укључивања грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину. Једна од 40 локалних самоуправа у којима се спроводи овај пројекат јесте и град Сомбор, чији су представници, поред представника града Ужица и општине Рача присуствовали овом састанку.

Основна тема радионице био је осврт на остварене пројектне резултате у 2019. години, где је посебно похваљен град Сомбор као локална самоуправа, која је знатно пре усвајања Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021, спроводила одређене мере партиципације грађана како у одржавању јавних расправа о најбитнијим одлука које доноси Градска управа тако и у учешћу у одлучивању о пројектима од општег значаја на које ће се утрошити средства прикупљена у Буџету града Сомбора.

Основни закључак првог дела радионице јесте да је немерљив допринос креирању позитивних резултата допринео рад Локалне пореске администрације, која је кроз попис имовине у значајној мери повећала наплату пореза на имовину и тако омогућила реализацију већег броја пројеката који су финансирани Буџетом града Сомбора.

Са друге стране, као веома позитивна мера повећању транспарентности буџета и процедура реализације буџета, оцењено је спровођење партиципативног буџетирања, које град Сомбор врши од 2015. године, а претходне, 2019. године, сличан процес је, по први пут, спроведен у сомборским средњим школама, што је јединствен случај на територији целе Републике.

Коначно, закључено је да ће донатор – Хелветас Србија, као и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), у сарадњи са СКГО, наставити са подршком локалним самоуправама у подизању транспарентности јавних финансија и учешћа грађана не само у процесу доношења одлука о трошењу средства прикупљених по основу пореза на имовину, већ и у процесу доношења свих важних одлука које се тичу свакодневног функционисања градова и општина и живота наших суграђана.

  • IMG_6886
  • IMG_6884 (2)
  • IMG_6883