GRAĐANI I OVE GODINE ODLUČUJU O PROJEKTU OD ZNAČAJA ZA GRAD

Grad Sombor i ove godine sprovešće proces participativnog budžetiranja. Tim povodom, radna grupa održala je sastanak na kom je odlučeno da će se anketiranje građana organizovati online zbog epidemiološke situacije koju je izazvao kovid 19. Glasanje je planirano da se održi krajem septembra i početkom oktobra.

Participativno budžetiranje je jedinstven proces koji građanima daje mogućnost odlučivanja o utrošku sredstava iz gradskog budžeta na projekte od značaja za lokalnu zajednicu. Grad Sombor proces participativnog budžetiranja sprovodi od 2014. godine.

  • Fotografija 2
  • Fotografija 1

ODRŽANA RADIONICA O SPROVOĐENJU PROJEKTA REFORME POREZA NA IMOVINU

U Beogradu, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), u četvrtak 16. januara 2020. godine, održana je godišnja radionica svih projektnih partnera koji učestvuju u realizaciji Projekta „Reforme poreza na imovinu“, odnosno projekta koji za cilj ima povećanje uključivanja građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Jedna od 40 lokalnih samouprava u kojima se sprovodi ovaj projekat jeste i grad Sombor, čiji su predstavnici, pored predstavnika grada Užica i opštine Rača prisustvovali ovom sastanku.

Osnovna tema radionice bio je osvrt na ostvarene projektne rezultate u 2019. godini, gde je posebno pohvaljen grad Sombor kao lokalna samouprava, koja je znatno pre usvajanja Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021, sprovodila određene mere participacije građana kako u održavanju javnih rasprava o najbitnijim odluka koje donosi Gradska uprava tako i u učešću u odlučivanju o projektima od opšteg značaja na koje će se utrošiti sredstva prikupljena u Budžetu grada Sombora.

Osnovni zaključak prvog dela radionice jeste da je nemerljiv doprinos kreiranju pozitivnih rezultata doprineo rad Lokalne poreske administracije, koja je kroz popis imovine u značajnoj meri povećala naplatu poreza na imovinu i tako omogućila realizaciju većeg broja projekata koji su finansirani Budžetom grada Sombora.

Sa druge strane, kao veoma pozitivna mera povećanju transparentnosti budžeta i procedura realizacije budžeta, ocenjeno je sprovođenje participativnog budžetiranja, koje grad Sombor vrši od 2015. godine, a prethodne, 2019. godine, sličan proces je, po prvi put, sproveden u somborskim srednjim školama, što je jedinstven slučaj na teritoriji cele Republike.

Konačno, zaključeno je da će donator – Helvetas Srbija, kao i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u saradnji sa SKGO, nastaviti sa podrškom lokalnim samoupravama u podizanju transparentnosti javnih finansija i učešća građana ne samo u procesu donošenja odluka o trošenju sredstva prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, već i u procesu donošenja svih važnih odluka koje se tiču svakodnevnog funkcionisanja gradova i opština i života naših sugrađana.

  • IMG_6886
  • IMG_6884 (2)
  • IMG_6883