ПРЕЗЕНТАЦИЈА МЕРА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2018-2021

У МЗ „Селенча“ данас је за чланове Савета месне заједнице, као и за остале секретаре градских месних заједница одржана кратка презентација „Мера акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021“.

На презентацији су говорили Сава Дојић, градски већник за финансије, Бранислав Сворцан, помоћник градоначелнице за област културе и информисања и Бранимир Трбојевић, порески инспектор.

Град Сомбор је једна од 44 локалне самоуправе које учествују у програму Општински економски развој у Србији фаза 2 – „Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством финансија и Сталном конференцијом градова и општина.

„Програм тежи да унапреди квалитет живота, услуга и управљања за што већи број грађана. Посебан акценат се ставља на побољшање дијалога са грађанима, и њихово укључивање у процесе доношења одлука о коришћењу прихода од пореза на имовину који одговарају потребама грађана“ истакао је Бранислав Сворцан, помоћник градоначелнице за област културе и информисања.

„Град Сомбор сваке године организује циклус партиципативног буџетирања, у коме су грађани позвани да у два круга гласања одаберу пројекат од значаја за заједницу који ће бити финансиран у наредној години. На овај начин финансирани су пројекти  по жељи грађана, а у томе највећу улогу треба да имају месне заједнице“ истакао је Сава Дојић, градски већник за финансије. „Треба да се сви потрудите да наше грађане обучите на који начин могу директно утицати на процес доношења одлука које се тичу квалитета живота у заједници у којој живе. У исто време, директно ћете утицати на прихватање приоритета који ће се финансирати из средстава прикупљених на основу пореза на имовину“ истакао је Дојић.

Бранимир Трбојевић, порески инспектор, је присутнима говорио о начину и важности плаћања пореза на имовину. Значајан приход града у последњих неколико месеци је управо приход од пореза на имовину, који је значајно повећан након обављеног пописа.

„Веома је важно да уведемо пореску дисциплину, да сви подједнако плаћамо наше обавезе, на тај начин ћемо успети да прикупимо што више средстава који ће се управо трошити на финансирање пројеката по жељи грађана. Град се увек труди и излази у сусрет свим нашим грађанима и у начину плаћања дуговања“ рекао је Бранимир Трбојевић, порески инспектор.

                                                                      Послови информисања и односа са јавношћу

 • DSC_0650
 • DSC_0654
 • DSC_0657
 • DSC_0658
 • DSC_0655

ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА СОМБОРА УЧЕСТВОВАЛИ НА СЕМИНАРУ О ПАРТИЦИПАТИВНОМ БУЏЕТИРАЊУ

У оквиру Програма реформе пореза на имовину, које спроводи Швајцарска организација Хелветас уз подршку Министарства за државну управу и локалну самоуправу, одржан је дводневни семинар о „Партиципативном буџетирању“ коме су присуствовали Бранислав Сворцан, помоћник градоначелника и Огњен Ераковић, помоћник начелника Одељења локалне пореске администрације. Поред града Сомбора, семинару су присуствовали представници девет других локалних самоуправа из целе Србије.

Семинар је поред самих техничких аспеката спровођења партиципативног буџетирања кроз радионице и предавања обрадио теме могућности усклађивања активности „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлуку о утрошку средстава прикупљених од пореза на имовину“ са активностима које произилазе из процеса партиципативног буџетирања. Град Сомбор је један од градова који већ четири године успешно спроводи партиципативно буџетирање и посебно је похваљен од стране организатора и представника Министарства на труду и посвећености остварењу једног од циљева Владе Републике Србије, а то је креирање отворене јавне управе, која послује на транспарентан начин и која својим грађанима омогућава учешће у одлучивању о трошењу средстава који се прикупе по основу наплате пореза на имовину. Током предавања, посебан акценат је стављен на значај рада са месним заједница, јер су оне ниво власти најближи становништву, али и на потребу да се што већи број грађана и представника цивилног сектора укључи у јавне расправе, анкете и остале видове испитивања јавног мњења, које спроводе локалне самоуправе. Град Сомбор је истакнут као пример добре праксе не само када се говори о спровођењу партиципативног буџетирања већ и у изради грађанског водича за буџет те у активностима које се спроводе у промоцији остварених резултата рада Градске управе.

 • IMG_4130
 • IMG_4131
 • IMG_4129

РАДНА ГРУПА ПОТВРДИЛА РЕЗУЛТАТЕ ПАРТИЦИПАТИВНОГ БУЏЕТИРАЊА

У Градској управи града Сомбора одржан је седми састанак Радне групе за реализацију Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину. Чланови радне групе су усвојили план активности за април 2019. године, где је предвиђено одржавање трибина у две месне заједнице на којима ће бити представљен сам Акциони план, као и начин његовог спровођења, а одређени акценат биће стављен и на процес Партиципативног буџетирања, посебно у оним месним заједницама чији су грађани били ангажовани у већој мери на давању предлога и гласању.

 • Sedma sednica 1
 • Sedma sednica 2
 • Sedma sednica 3

Тим за имплементацију „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину 2018 – 2021“ одржао шесту седницу

Тим за имплементацију „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину 2018 – 2021“ одржао је 15. марта шесту седницу на којој су разматрани резултати он-лине анкете о Задовољству испуњености мерама поменутог акционог плана. Анкета је само једна у низу активности Градске управе у циљу унапређења процеса консултовања и учешћа грађана у процесу доношења одлука у граду Сомбору а у оквиру Програма „Општински економски развој у Србији фаза 2 – Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу СДЦ.

Он-лине анкета је током 15 календарских дана била доступан грађанима на званичном сајту града Сомбора. Укупно је 74 грађана попунило анкету. Резултати, по питањима су доступни у прилогу ове вести. Тим за имплементацију је прихватио информацију о анкети, након чега су разматране даље активности које је одредио календар „Акционог плана“. У наредном периоду интензивираће се активности месних заједница на територији града и насељених места у смислу приближавања и информисања грађана о њиховим правима и обавезама приликом доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину.

СПРОВЕДЕНО АНКЕТИРАЊЕ ГРАЂАНА У ОКВИРУ ОСТВАРЕЊА МЕРА „АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2018 – 2021“

У петак 1. марта 2019. године, на Тргу Косте Трифковића у Сомбору, спроведено је анкетирање грађана у оквиру спровођења мера „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 – 2021“. Сама анкета је почетак новог циклуса спровођења овог Акционог плана, који за циљ, поред појашњавања начина трошења средстава, има и представљање различитих начина комуникације између грађана и органа локалне самоуправе и јавних предузећа. Током анкетирања, посебна пажња је посвећена већ постојећим модалитетима сарадње и комуникације између грађана и локалне администрације, као што су јавне расправе, које се одржавају сваки пут када органи локалног законодавства доносе акте од јавног значаја, али и комунални сервиси као што су:

који су део својеврсног „сервиса 24“ где сваки грађанин  који постави питање из области надлежности локалне самоуправе или јавних комуналних предузећа, у што краћем року, добија одговор на своје питање и самим тим решење проблема са којим се суочава.

У наредном периоду Тим за имплементацију „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 – 2021“ ће уз помоћ месних заједница са територије града и свих насељених места започети и низ јавних расправа и активности које ће бити упућене на упознавање грађана са својим правима, могућностима али и обавезама према локалној самоуправи и заједници.

Тим за имплементацију „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 – 2021“

 • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 1
 • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 3
 • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 4
 • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 6

Анкета о задовољству спроведених мера „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 – 2021“

Поштовани суграђани,

Тим за спровођење и имплементацију „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 – 2021“ спроводи кратку анкету о познавању и задовољству мерама акционог плана које су до сада спроведене у граду Сомбору. Наиме, Скупштина града Сомбора је у јуну месецу 2018. године усвојила овај стратешки документ, који се по фазама спроводи до краја 2021. године. Те фазе подразумевају спровођење активности којима се повећава степен укључивања јавности, тачније, грађана и група грађана у процес доношења одлука којима се распоређују и троше средства прикупљена по основу пореза на имовину. Неке од активности које су до сада спроведене су „партиципативно буџетирање“, израда „Грађанског водича кроз буџет“, као и јавне расправе одржане поводом усвајања планских и других стратешких докумената важних за функционисање града и саме локалне заједнице. У складу са наведеним, позивамо вас да у неколико минута одговорите на питања у анкети, која се налази на следећем линку: https://goo.gl/forms/2Zt7MdepvKKxFNep1

Тим за имплементацију „Акционог плана укључивање грађана у процес доношења
одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 – 2021“