Укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава која се прикупљају кроз наплату пореза на имовину

Град Сомбор већ пету годину за редом спроводи процес укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава која се прикупљају кроз наплату пореза на имовину. На тај начин се повећава интересовање грађана за утрошак средстава који сви плаћају, а такође, подиже се свест о значају укључења грађана у одлучивање на локалном нивоу. Током претходне четири године, спроведена су четири циклуса Партиципативног буџетирања у оквиру којих си грађани давали своје предлоге и гласали за најбоље, који су реализовани у оквиру градског буџета. Наредни логични корак био је проширење активности у оквиру процеса укључивања грађана и подизања транспарентности у раду локалне самоуправе. У складу са тим начелом град Сомбор ће се укључити у позив за кофинансирање пројеката из домена добре управе – програм подршке моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину, које спроводи представништво швајцарске организације Хелветас у Србији.