RADNA GRUPA POTVRDILA REZULTATE PRVOG KRUGA ANKETIRANJA GRAĐANA U OKVIRU PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je jedanaesti sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Članovi radne grupe su potvrdili rezultate prvog kruga anketiranja u okviru procesa „Participativnog budžetiranja“.
Ukupno je prikupljeno 2.237 anketnih listića gde su se građani opredelili za 35 predloga projekta uz 20 predloga koje je Radna grupa ocenila kao one koji nisu u nadležnosti grada Sombora i javnih komunalnih preduzeća. Rang lista prvih pet predloga glasi:

  1. Uređenje objekta ribarskog kluba „Amur“ u Kljajićevu – 644 glasa
  2. Izgradnja boćarskog terena u Riđici – 304 glasa
  3. Uređenje parka u Karađorđevoj ulici u Somboru (park kod železničke stanice) – 270 glasova
  4. Uređenje objekta rekretativnog centra u Kljajićevu (objekat kuglane) – 257 glasa
  5. Uređenje platoa ispred prodajnog objekta „Aman“ na Prvomajskom bulevaru u Somboru – 247 glasova

Ovog puta, preko on-line obrasca prikupljeno je 17 glasova, te je radna grupa pozvala građane da u drugom krugu pored glasanja na anketnim listićima, koji će biti distribuirani uz račune JKP „Čistoća“ i u Mesnim zajednicama, glasaju i slanjem e-mail-a na adresu: participativno@sombor.rs tako što će navesti svoj e-mail, kontakt podatke ukoliko žele i navesti za koji predlog glasaju. Drugi krug anketiranja građana trajaće od 4. do 18. novembra 2019. godine. Tokom održavanja drugog kruga biće održano nekoliko tribina u mesnim zajednicama kako bi se građani obavestili o samom toku participativnog budžetiranja, ali i o načinima kreiranja gradskog budžeta za narednu godinu. Gradska uprava će i dalje vršiti konstantno informisanje građana o svojim aktivnostima putem medija, štampanih materijala i društvenih mreža.

Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu

Uključivanje građana u odlučivanje o trošenju sredstava koja se prikupljaju kroz naplatu poreza na imovinu

Grad Sombor već petu godinu za redom sprovodi proces uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava koja se prikupljaju kroz naplatu poreza na imovinu. Na taj način se povećava interesovanje građana za utrošak sredstava koji svi plaćaju, a takođe, podiže se svest o značaju uključenja građana u odlučivanje na lokalnom nivou. Tokom prethodne četiri godine, sprovedena su četiri ciklusa Participativnog budžetiranja u okviru kojih si građani davali svoje predloge i glasali za najbolje, koji su realizovani u okviru gradskog budžeta. Naredni logični korak bio je proširenje aktivnosti u okviru procesa uključivanja građana i podizanja transparentnosti u radu lokalne samouprave. U skladu sa tim načelom grad Sombor će se uključiti u poziv za kofinansiranje projekata iz domena dobre uprave – program podrške modelima uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava prikupljenih kroz poreze na imovinu, koje sprovodi predstavništvo švajcarske organizacije Helvetas u Srbiji.