PRIPREMA NOVOG CIKLUSA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je deveti sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Članovi radne grupe su usvojili plan aktivnosti za avgust 2019. godine, gde je predviđeno održavanje tribina u jednoj gradskoj mesnoj zajednici na kojoj će biti predstavljen sam Akcioni plan, kao i način njegovog sprovođenja, a određeni akcenat biće stavljen i na proces Participativnog budžetiranja, posebno u onim mesnim zajednicama čiji su građani bili angažovani u većoj meri na davanju predloga i glasanju. Pored toga, članovi radne grupe su započeli pripreme za sprovođenje novog, petog po redu, ciklusa participativnog budžetiranja, koje će se održati na jesen 2019. godine. Razmotreni su dosadašnji rezultati kao i moguće izmene u modelu održavanja samog participativnog glasanja i animacije još većeg broja sugrađana da uzmu učešća u odlučivanju šta će biti izgrađeno ili preuređeno njihovim sredstvima.

  • IMG_5634
  • IMG_5636