ПРИПРЕМА НОВОГ ЦИКЛУСА ПАРТИЦИПАТИВНОГ БУЏЕТИРАЊА

У Градској управи града Сомбора одржан је девети састанак Радне групе за реализацију Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину. Чланови радне групе су усвојили план активности за август 2019. године, где је предвиђено одржавање трибина у једној градској месној заједници на којој ће бити представљен сам Акциони план, као и начин његовог спровођења, а одређени акценат биће стављен и на процес Партиципативног буџетирања, посебно у оним месним заједницама чији су грађани били ангажовани у већој мери на давању предлога и гласању. Поред тога, чланови радне групе су започели припреме за спровођење новог, петог по реду, циклуса партиципативног буџетирања, које ће се одржати на јесен 2019. године. Размотрени су досадашњи резултати као и могуће измене у моделу одржавања самог партиципативног гласања и анимације још већег броја суграђана да узму учешћа у одлучивању шта ће бити изграђено или преуређено њиховим средствима.

  • IMG_5634
  • IMG_5636