Грађанима МЗ „Селенча“ и „Нова Селечна“, представљене мере Акционог плана о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину

У петак, 17. маја, грађанима месних заједница „Селенча“ и „Нова Селенча“ представљене су мере „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021“.
Резултате спровођења акционог плана и мере за наредни периоду представили су Огњен Ераковић, заменик начелника Одељења локалне пореске администрације у Градској управи града Сомбора и Бранимир Трбојевић, порески инспектор. Они су укратко представили основне идеје које „Акциони план“ носи и на који начин се може повећати учешће грађана у одлучивању на који начин се троше буџетска средства. Једна од тих мера јесте и партиципативно буџетирање, односно могућности да грађани путем анкета одлуче о пројекту који ће бити финансиран у њиховој месној заједници а из буџетских средстава града Сомбора. О самом партиципативном буџетирању и његовим резултатима у претходне 4 године говорио је Сава Дојић, члан Градског већа за финансије.
Ова трибина је уједно искоришћена и за представљање новог он-лине сервиса, који омогућава грађанима да пријаве комунални проблем и то путем посебно креиране он-лине платформе, где је могуће уочени проблем фотографисати, укратко описати и сврстати га у једно у 20 области комуналног уређења града.

  • Tribina u MZ Selenča i Nova Selenča 3
  • Tribina u MZ Selenča i Nova Selenča 2
  • Tribina u MZ Selenča i Nova Selenča 1