PREZENTACIJA MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018-2021

U MZ „Selenča“ danas je za članove Saveta mesne zajednice, kao i za ostale sekretare gradskih mesnih zajednica održana kratka prezentacija „Mera akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021“.

Na prezentaciji su govorili Sava Dojić, gradski većnik za finansije, Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja i Branimir Trbojević, poreski inspektor.

Grad Sombor je jedna od 44 lokalne samouprave koje učestvuju u programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – „Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština.

„Program teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za što veći broj građana. Poseban akcenat se stavlja na poboljšanje dijaloga sa građanima, i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koji odgovaraju potrebama građana“ istakao je Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja.

„Grad Sombor svake godine organizuje ciklus participativnog budžetiranja, u kome su građani pozvani da u dva kruga glasanja odaberu projekat od značaja za zajednicu koji će biti finansiran u narednoj godini. Na ovaj način finansirani su projekti  po želji građana, a u tome najveću ulogu treba da imaju mesne zajednice“ istakao je Sava Dojić, gradski većnik za finansije. „Treba da se svi potrudite da naše građane obučite na koji način mogu direktno uticati na proces donošenja odluka koje se tiču kvaliteta života u zajednici u kojoj žive. U isto vreme, direktno ćete uticati na prihvatanje prioriteta koji će se finansirati iz sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu“ istakao je Dojić.

Branimir Trbojević, poreski inspektor, je prisutnima govorio o načinu i važnosti plaćanja poreza na imovinu. Značajan prihod grada u poslednjih nekoliko meseci je upravo prihod od poreza na imovinu, koji je značajno povećan nakon obavljenog popisa.

„Veoma je važno da uvedemo poresku disciplinu, da svi podjednako plaćamo naše obaveze, na taj način ćemo uspeti da prikupimo što više sredstava koji će se upravo trošiti na finansiranje projekata po želji građana. Grad se uvek trudi i izlazi u susret svim našim građanima i u načinu plaćanja dugovanja“ rekao je Branimir Trbojević, poreski inspektor.

                                                                      Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

 • DSC_0650
 • DSC_0654
 • DSC_0657
 • DSC_0658
 • DSC_0655

PREDSTAVNICI GRADA SOMBORA UČESTVOVALI NA SEMINARU O PARTICIPATIVNOM BUDŽETIRANJU

U okviru Programa reforme poreza na imovinu, koje sprovodi Švajcarska organizacija Helvetas uz podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, održan je dvodnevni seminar o „Participativnom budžetiranju“ kome su prisustvovali Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnika i Ognjen Eraković, pomoćnik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije. Pored grada Sombora, seminaru su prisustvovali predstavnici devet drugih lokalnih samouprava iz cele Srbije.

Seminar je pored samih tehničkih aspekata sprovođenja participativnog budžetiranja kroz radionice i predavanja obradio teme mogućnosti usklađivanja aktivnosti „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluku o utrošku sredstava prikupljenih od poreza na imovinu“ sa aktivnostima koje proizilaze iz procesa participativnog budžetiranja. Grad Sombor je jedan od gradova koji već četiri godine uspešno sprovodi participativno budžetiranje i posebno je pohvaljen od strane organizatora i predstavnika Ministarstva na trudu i posvećenosti ostvarenju jednog od ciljeva Vlade Republike Srbije, a to je kreiranje otvorene javne uprave, koja posluje na transparentan način i koja svojim građanima omogućava učešće u odlučivanju o trošenju sredstava koji se prikupe po osnovu naplate poreza na imovinu. Tokom predavanja, poseban akcenat je stavljen na značaj rada sa mesnim zajednica, jer su one nivo vlasti najbliži stanovništvu, ali i na potrebu da se što veći broj građana i predstavnika civilnog sektora uključi u javne rasprave, ankete i ostale vidove ispitivanja javnog mnjenja, koje sprovode lokalne samouprave. Grad Sombor je istaknut kao primer dobre prakse ne samo kada se govori o sprovođenju participativnog budžetiranja već i u izradi građanskog vodiča za budžet te u aktivnostima koje se sprovode u promociji ostvarenih rezultata rada Gradske uprave.

 • IMG_4130
 • IMG_4131
 • IMG_4129

RADNA GRUPA POTVRDILA REZULTATE PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je sedmi sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. Članovi radne grupe su usvojili plan aktivnosti za april 2019. godine, gde je predviđeno održavanje tribina u dve mesne zajednice na kojima će biti predstavljen sam Akcioni plan, kao i način njegovog sprovođenja, a određeni akcenat biće stavljen i na proces Participativnog budžetiranja, posebno u onim mesnim zajednicama čiji su građani bili angažovani u većoj meri na davanju predloga i glasanju.

 • Sedma sednica 1
 • Sedma sednica 2
 • Sedma sednica 3