Тим за имплементацију „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину 2018 – 2021“ одржао шесту седницу

Тим за имплементацију „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину 2018 – 2021“ одржао је 15. марта шесту седницу на којој су разматрани резултати он-лине анкете о Задовољству испуњености мерама поменутог акционог плана. Анкета је само једна у низу активности Градске управе у циљу унапређења процеса консултовања и учешћа грађана у процесу доношења одлука у граду Сомбору а у оквиру Програма „Општински економски развој у Србији фаза 2 – Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу СДЦ.

Он-лине анкета је током 15 календарских дана била доступан грађанима на званичном сајту града Сомбора. Укупно је 74 грађана попунило анкету. Резултати, по питањима су доступни у прилогу ове вести. Тим за имплементацију је прихватио информацију о анкети, након чега су разматране даље активности које је одредио календар „Акционог плана“. У наредном периоду интензивираће се активности месних заједница на територији града и насељених места у смислу приближавања и информисања грађана о њиховим правима и обавезама приликом доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину.