Тим за имплементацију „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину 2018 – 2021“ одржао шесту седницу

Тим за имплементацију „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину 2018 – 2021“ одржао је 15. марта шесту седницу на којој су разматрани резултати он-лине анкете о Задовољству испуњености мерама поменутог акционог плана. Анкета је само једна у низу активности Градске управе у циљу унапређења процеса консултовања и учешћа грађана у процесу доношења одлука у граду Сомбору а у оквиру Програма „Општински економски развој у Србији фаза 2 – Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу СДЦ.

Он-лине анкета је током 15 календарских дана била доступан грађанима на званичном сајту града Сомбора. Укупно је 74 грађана попунило анкету. Резултати, по питањима су доступни у прилогу ове вести. Тим за имплементацију је прихватио информацију о анкети, након чега су разматране даље активности које је одредио календар „Акционог плана“. У наредном периоду интензивираће се активности месних заједница на територији града и насељених места у смислу приближавања и информисања грађана о њиховим правима и обавезама приликом доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину.

СПРОВЕДЕНО АНКЕТИРАЊЕ ГРАЂАНА У ОКВИРУ ОСТВАРЕЊА МЕРА „АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2018 – 2021“

У петак 1. марта 2019. године, на Тргу Косте Трифковића у Сомбору, спроведено је анкетирање грађана у оквиру спровођења мера „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 – 2021“. Сама анкета је почетак новог циклуса спровођења овог Акционог плана, који за циљ, поред појашњавања начина трошења средстава, има и представљање различитих начина комуникације између грађана и органа локалне самоуправе и јавних предузећа. Током анкетирања, посебна пажња је посвећена већ постојећим модалитетима сарадње и комуникације између грађана и локалне администрације, као што су јавне расправе, које се одржавају сваки пут када органи локалног законодавства доносе акте од јавног значаја, али и комунални сервиси као што су:

који су део својеврсног „сервиса 24“ где сваки грађанин  који постави питање из области надлежности локалне самоуправе или јавних комуналних предузећа, у што краћем року, добија одговор на своје питање и самим тим решење проблема са којим се суочава.

У наредном периоду Тим за имплементацију „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 – 2021“ ће уз помоћ месних заједница са територије града и свих насељених места започети и низ јавних расправа и активности које ће бити упућене на упознавање грађана са својим правима, могућностима али и обавезама према локалној самоуправи и заједници.

Тим за имплементацију „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 – 2021“

  • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 1
  • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 3
  • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 4
  • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 6