Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“ održao šestu sednicu

Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“ održao je 15. marta šestu sednicu na kojoj su razmatrani rezultati on-line ankete o Zadovoljstvu ispunjenosti merama pomenutog akcionog plana. Anketa je samo jedna u nizu aktivnosti Gradske uprave u cilju unapređenja procesa konsultovanja i učešća građana u procesu donošenja odluka u gradu Somboru a u okviru Programa „Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC.

On-line anketa je tokom 15 kalendarskih dana bila dostupan građanima na zvaničnom sajtu grada Sombora. Ukupno je 74 građana popunilo anketu. Rezultati, po pitanjima su dostupni u prilogu ove vesti. Tim za implementaciju je prihvatio informaciju o anketi, nakon čega su razmatrane dalje aktivnosti koje je odredio kalendar „Akcionog plana“. U narednom periodu intenziviraće se aktivnosti mesnih zajednica na teritoriji grada i naseljenih mesta u smislu približavanja i informisanja građana o njihovim pravima i obavezama prilikom donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu.

SPROVEDENO ANKETIRANJE GRAĐANA U OKVIRU OSTVARENJA MERA „AKCIONOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018 – 2021“

U petak 1. marta 2019. godine, na Trgu Koste Trifkovića u Somboru, sprovedeno je anketiranje građana u okviru sprovođenja mera „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“. Sama anketa je početak novog ciklusa sprovođenja ovog Akcionog plana, koji za cilj, pored pojašnjavanja načina trošenja sredstava, ima i predstavljanje različitih načina komunikacije između građana i organa lokalne samouprave i javnih preduzeća. Tokom anketiranja, posebna pažnja je posvećena već postojećim modalitetima saradnje i komunikacije između građana i lokalne administracije, kao što su javne rasprave, koje se održavaju svaki put kada organi lokalnog zakonodavstva donose akte od javnog značaja, ali i komunalni servisi kao što su:

koji su deo svojevrsnog „servisa 24“ gde svaki građanin  koji postavi pitanje iz oblasti nadležnosti lokalne samouprave ili javnih komunalnih preduzeća, u što kraćem roku, dobija odgovor na svoje pitanje i samim tim rešenje problema sa kojim se suočava.

U narednom periodu Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“ će uz pomoć mesnih zajednica sa teritorije grada i svih naseljenih mesta započeti i niz javnih rasprava i aktivnosti koje će biti upućene na upoznavanje građana sa svojim pravima, mogućnostima ali i obavezama prema lokalnoj samoupravi i zajednici.

Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“

  • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 1
  • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 3
  • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 4
  • Anketiranje građana o upoznatosti sa Akcionim planom reforme poreza 6