Anketa o zadovoljstvu sprovedenih mera „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“

Poštovani sugrađani,

Tim za sprovođenje i implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“ sprovodi kratku anketu o poznavanju i zadovoljstvu merama akcionog plana koje su do sada sprovedene u gradu Somboru. Naime, Skupština grada Sombora je u junu mesecu 2018. godine usvojila ovaj strateški dokument, koji se po fazama sprovodi do kraja 2021. godine. Te faze podrazumevaju sprovođenje aktivnosti kojima se povećava stepen uključivanja javnosti, tačnije, građana i grupa građana u proces donošenja odluka kojima se raspoređuju i troše sredstva prikupljena po osnovu poreza na imovinu. Neke od aktivnosti koje su do sada sprovedene su „participativno budžetiranje“, izrada „Građanskog vodiča kroz budžet“, kao i javne rasprave održane povodom usvajanja planskih i drugih strateških dokumenata važnih za funkcionisanje grada i same lokalne zajednice. U skladu sa navedenim, pozivamo vas da u nekoliko minuta odgovorite na pitanja u anketi, koja se nalazi na sledećem linku: https://goo.gl/forms/2Zt7MdepvKKxFNep1

Tim za implementaciju „Akcionog plana uključivanje građana u proces donošenja
odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021“