ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ, ВАШЕ МИШЉЕЊЕ НАМ ЈЕ ВАЖНО – ПОПУНИТЕ АНКЕТУ И КАЖИТЕ ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ РАДОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Поштовани суграђанине и поштована суграђанко,

Ваше мишљење нам је важно!

… да бисмо заједно одлучили у шта да улажемо и тиме градимо будућност нашег града.

Ви сте, као порески обвезник, кроз  плаћање пореза на имовину,  допринели да наш град има средства да улаже у своју будућност. Желимо да нам кажете да ли сте задовољни радом наше локалне самоуправе, желимо да чујемо да ли бисте се укључили  у одлучивање о томе на шта се троши градски буџет.

Кроз попуњавање ове кратке, анонимне анкете Ваш глас ће допринети да наше услуге ка Вама буду боље.

Анкета  Вам   је доступна    овде.

Истраживање  се спроводи у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“, уз подршку Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије.

Послови  информисања и односа са јавношћу

ЈАВНА ТРИБИНА ПОКАЗАЛА ДА СУ ГРАЂАНИ УПОЗНАТИ СА РЕФОРМОМ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И СВОЈОМ УЛОГОМ У ОДЛУЧИВАЊУ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ НАПЛАТОМ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Јавна трибина о укључивању грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину, одржана 14. септембра, показала је да су грађани упознати са реформом пореза на имовину и својом улогом у одлучивању у трошењу средстава остварених наплатом пореза на имовину.

Основни закључак је да двосмерна комуникација на релацији локална самоуправа – заједница, односно грађанин  –  мора  да постоји, те да грађани  о свим активностима Радне групе задужене за реализацију Локалног акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу буџетских средстава прикупљених наплатом пореза на имовину,  могу  да  се информишу  непосредно, присуствујући састанцима Радне групе и учествујући у њеном  раду.

Када је реч о пројекту „Партиципативно буџетирање“, речено је да ће упитници на којима ће грађани моћи да предложе пројекат биће дистрибуирани уз септембарске рачуне  за услуге ЈКП „Чистоћа“. На упитнику ће бити наведено где ће се попуњени упитници предавати, као и рок до којег ће тећи прикупљање предлога пројеката.

***

Ток трибине и дискусија

Трибини су присуствовали секретари месних заједница, представници удружења грађана, као и грађани као појединци заинтересовани за учешће и доношење одлука које су од значаја за локалну заједницу.

У уводном обраћању, Сава Дојић, председник Радне групе за реализацију  Локалног акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу буџетских средстава прикупљених наплатом пореза на имовину и члан Градског већа за финансије, је навео да је основни циљ реформе пореза да се прошири обухват обвезника и да грађани буду равномерно оптерећени.

„Грађани Сомбора су савесни и више од 95 одсто грађана уредно измирује обавезе, али је чињеница и да од тренутка изласка пописивача на терен до данас имамо 6000 нових пријава. Битно је да сви плаћамо порез јер та средства у целини остају на располагању локалној самоуправи. Из тих средстава много тога је урађено, а желимо да у сарадњи са грађанима урадимо још више пројеката који ће бити на добробит заједнице“, казао је Дојић.

Огњен Ераковић, помоћник начелника Одељења локалне пореске администрације говорио ја о ЛАП-у за укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава остварених наплатом пореза, а Бранислав Сворцан, помоћник градоначелнице за област културе и информисања о пројекту „Партиципативно буџетирање“ који се већ три године реализује у Сомбору, управо из средстава од наплате пореза на имовину.

У разговору,  грађани су навели да није у реду да се у некој месној заједници (даље у тексту МЗ) изгради вредан објекат, а у другој паркинг, те да је потребно више средстава наменити за пројекте.

Речено је и да је потребно сачинити ранг листу пројеката из претходних година које су грађани најчешће предлагали и реализовати неки од пројеката.

Председник Радне групе Дојић је навео да је то и намера локалне самоуправе, те да ће настојати да се до краја године реализује пројекат изградње приступне рампе за особе са инвалидитетом, те да је један од пројеката  које су грађани претходних година предлагали и уређење парка у улици Вере Гуцуње.

Када је реч о ЛАП-у речено је да је у реализацију истог потребно укључити грађане, а постављено је питање  о  специфичним  циљевима  и мерљивости резултата.

На питање је одговорила начелница Градске управе Хелена Роксандић Мусулин која је навела да  је циљ да се грађани што више укључе у процес доношења одлука,  да је ЛАП подложан ревизији и  примедбе и предлоге грађани  ће моћи достављати и  попуњавањем електронског упитника које ће у најкраћем року у оквиру дела намењеног за „Реформу пореза на имовину“ бити  постављен на сајту града.

Начелница Градске управе је истакла да су секретари МЗ партнери локалне самоуправе у спровођењу циљева ЛАП-а, а посебно у погледу информисања грађана о њиховим правима и учешћу у одлучивању трошењу средстава остварених наплатом пореза на имовину.

У расправи су учествовали Сава Мајсторов, Драган Никодијевић, Марија Матарић, Мирко Мијић и секретари појединих месних заједница.

Послови информисања и односа са јавношћу

У ПЕТАК, 14. СЕПТЕМБРА, ЈАВНА ТРИБИНА О УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА У ОДЛУЧИВАЊЕ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НАПЛАТОМ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Јавна трибина о укључивању грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину, одржаће се у петак, 14. септембра 2018. године, у 11.00 часова, у великој сали зграде локалне самоуправе („Жупанија“), први спрат, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Трибина је замишљена као размена мишљења, а  одржавањем трибине желе се подстаћи грађани,  удружења грађана и друге организације, да се активно укључе у одлучивање о трошењу буџетских средстава остварених наплатом пореза на имовину, јер је то приход који се у целини користи у локалној самоуправи.

Учесници трибине имаће могућност да искажу своје мишљење и оцене  Акциони  план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021 (доступан овде), попуњавањем анкетног листића, али и током јавних консултација.

Учесници трибине биће информисани и о активностима које ће Радна група предузети на реализацији пројекта „Партиципативно буџетирање“, као и оквирном календару дешавања у склопу спровођења свих потребних активности у оквиру „Партиципативног буџетирања“.

Трибину организује Радна група за реализацију Локалног акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу буџетских средстава прикупљених наплатом пореза на имовину.

Послови информисања и односа са јавношћу

РАДНА ГРУПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ОДЛУЧИВАЊА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ УТВРДИЛА ПЛАН АКТИВНОСТИ

Радна група за реализацију Локалног акционог плана (ЛАП) за укључивање грађана у процес одлучивања о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021, одржала је два састанка и утврдила план активности до краја 2018. године, као и план активности у  периоду реализације  ЛАП-а.

Председник Радне групе Сава Дојић, члан  Градског већа за област финансија и привреде, навео је да је ЛАП усвојен, те да је потребно подстаћи грађане да се информишу о његовом садржају, општим и специфичним циљевима, а посебно о учешћу грађана у одлучивању о трошењу средстава остварених наплатом пореза на имовину у Сомбору.

Грађани су у оквиру пројекта „Партиципативно буџетирање“ већ показали своје интересовање за учешће у одлучивању у трошењу средстава буџета, односно средстава остварених наплатом пореза на имовину, за реализацију локалних пројеката. У оквиру „Партиципативног буџетирања“  у 2016. години реализован је пројекат „Партерно уређење са уградњом урбаног мобилијара у центру Станишића“, прошле године  уређено је купалиште „Тромеђа“, а ових дана  завршени су радови на реконструкцији  вртића у Кљајићеву, речено је састанку Радне групе.

Утврђен је план активности Радне групе,  од којих је прва организовање јавне трибине на којој ће бити презентовани специфични циљеви  ЛАП-а и учесници трибине имаће могућност да изразе своја запажања и оцене ЛАП за укључивање грађана у процес одлучивања трошења средстава прикупљених по основу пореза на имовину грађана.

Трибина је отворена за све грађане, удружења грађана и организације, а одржаће се 14. септембра 2018. године,  у 11.00 часова, у великој сали „Жупаније“ (Трг цара Уроша 1, Сомбор),

Локални акциони план доступан је овде.

Решење о образовању Радне групе за реализацију ЛАП-а доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу