УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СПРЕМНА ДА БУДУ ПАРТНЕРИ ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ У ПРОЦЕСУ УКЉУЧИВАЊА ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ НАПЛАТОМ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Грађани и удружења грађана су спремни да се укључе у израду Акционог плана у којем би они активно учествовали у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину,  порука је  учесника  са  данашњег састанка одржаног у Градској управи града Сомбора.

Састанак на тему учешћа грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава који се прикупе по основу наплаћеног пореза на имовину, организован је у оквиру програма „Општински економски развој у Србији – Реформа пореза на имовину (фаза 2) у који је укључен и град Сомбор, као једна од 45 јединица локалне самоуправе у којима  се програм реализује.

Састанку је порисуствовало  20-ак представника удружења грађана, месних заједница, као и грађана појединаца, те представници  Швајцарске организације  за развој и сарадњу која овај програм финансира  у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством финансија и Сталном конференцијом градова и општина. Програм спроводи International Management Group.

Грађане је испред Градске управе поздравила начелница Хелена Роксандић Мусулин, која је истакла да је трибина организована са циљем да се грађани укључе у сам процес доношења Акционог плана и представила чланове радне групе која ће радити на његовој изради.

Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде је председник Радне групе, а чланови су: Бисерка Јовићевић, начелник и Верица Сретовић и Огњен Ераковић, помоћници начелника  Одељења локалне пореске администрације Михаел Плац, шеф и Кристина Харјунг, млађи саветник  Одсека за локални економски развој и подршку улагањима.

Начелница Одељења локалне пореске администрације  истакла је да ће град учешћем у овом пројекту унапредити своју базу података и обухвата пореских обвезника и  навела да је у те сврхе ангажовано 17 пописивача.

„Учешће пореза на имовину у укупним приходима буџета града Сомбора последњих десетак година бележи стални раст и данас, после једне деценије учешћа пореза на имовину физичких лица у укупним приходима буџета града Сомбора,  је седам пута веће“, навела је Јовићевић и потом детаљно објаснила на које се све непокретности плаћа порез на имовину, те ко и до када се плаћа и подноси пореску пријаву на имовину.

„Циљ реформе пореза на имовину јесте да сваки грађанин плаћа порез на имовину коју поседује, а сви грађани морају да буду и јесу једнаки у томе. Са друге стране потребно је обезбедити да се приходи остварени од пореза на имовину користе у  оне сврхе које су у  врху листе приоритета код свих грађана“, истакла је Јовићевић.

Начелница Градске управе Роксандић Мусулин је говорила о Акционом плану за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину,  истичући да учешћем у програму град тежи да унапреди квалитет живота, услуга и управљања за што већи број грађана.

„Основни циљ програма јесте да грађани и привреда остварују корист тако што ће учествовати у доношењу одлука, чиме ће се поспешити и одговорнији начин управљања, а побољшаће се и квалитет јавних услуга. Посебан акценат се ставља на јачање одговорности између локлане власти и грађана као пореских обвезника и то тако да се кроз програмске активности покрене и побољша дијалог са грађанима“, навела је Роксандић Мусулин и додала да је као једна од програмских активности планирана и израда Акционог плана чији је основни циљ да унапреди процес консултовања и учешћа грађана у доношењу одлука о трошењу средстава од прихода који се оствари од наплаћеног пореза на имовину грађана.

Начелница Градске  управе  је потом детаљно говорила о Акционом плану, од активности које локална самоуправа спроводи како би укључила грађане, преко партиципације грађана до плана активности на спровођењу специфичних циљева са потпуно одређеним носиоцима активности, партнерима, временским оквиром извором финансирања и индикатором учинка.

„Код грађана је потребно развити свест о њиховој одговорности за допринос овом процесу кроз учешће у креирању  и доношењу  одлука о питањима која су везана за њихове животе. Овај  процес  доноси бројне користи, како грађанима, тако и заједници“, истакла је Роксандић Мусулин и додала да је код грађана потребно подићи и свет о њиховом значају као пореских обвезника  у процесу пописа, наплате и трошења средстава прикупљених наплатом пореза на имовину.

Начелница Градске управе је истакла и да су грађани Сомбора савесни порески обвезници, те да је проценат наплате пореза на имовину физичких лица око 90 одсто, али и да је рад пописивача на терену показао да нису  пријављене све непокретности на које се порез на имовину плаћа.

„Очекујемо да нам помогнете да покренемо грађане да учествују у свим фазама овог програма, од свести о потреби  плаћања пореза на имовину, преко њиховог учешћа у процесу предлагања и креирања пројеката од значаја за грађанина, али и за заједницу, до учешћа о одлучивању  и спровођењу пројекта који су заједно одабрали локална самоуправа и грађани“, навела је Хелена Роксандић Мусулин и истакла да је грађански активизам потенцијал који је потребно покренути како би заједнички побољшали квалитет живота у нашој заједници.

Сава Дојић, члан Градског већа је навео да је протекле три године реализован пројекат „Партиципативно буџетирање“, преко којег су грађани реализовали пројекат уређења  центра у Станишићу, прошле године је уређено излетиште „Тромеђа“, а ове године ће бити реализован пројекат „Реконструкције вртића у Кљајићеву“.

Своје ставове о програму и учешћу грађана навели су представници УГ „Психозон“ , који су од посебног значаја навели рад са рањивим групама, пре свега особама са психичким сметњама, као и повратницима са извршења законских казни. Наведеним групама  је, према речима представника удружења, потребан простор где би се могли окупљати и тражити психолошке и друге видове помоћи.

Представници  МКПЗ „Стапар“  и  УГ „Удахни живот“, Станишић,  истакли су да је удружењима грађана превасходно потребан континуитет у финансирању њихових пројеката, те да је потребно да неки од њих буду намењени руралном  развоју.

Представник удружења  сомборских војних пензионера казао је да подржава овакав програм и нагласио потребу надзора над реализацијом одабраних пројеката.

Представник  „Сомборског едукативног центра“ је навео да је ово удружење  са шест других  удружења грађана покренуло иницијативу о оснивању Савеза удружења грађана.

Према мишљењу представника СЕЦ- а кружење информација између удружења у оквиру савеза било би далеко брже, а свако удружење би имало организациону и техничку подршку.

Послови информисања и односа са јавношћу