UDRUŽENJA GRAĐANA SPREMNA DA BUDU PARTNERI LOKALNOJ SAMOUPRAVI U PROCESU UKLJUČIVANJA GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA OSTVARENIH NAPLATOM POREZA NA IMOVINU

Građani i udruženja građana su spremni da se uključe u izradu Akcionog plana u kojem bi oni aktivno učestvovali u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu,  poruka je  učesnika  sa  današnjeg sastanka održanog u Gradskoj upravi grada Sombora.

Sastanak na temu učešća građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava koji se prikupe po osnovu naplaćenog poreza na imovinu, organizovan je u okviru programa „Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji – Reforma poreza na imovinu (faza 2) u koji je uključen i grad Sombor, kao jedna od 45 jedinica lokalne samouprave u kojima  se program realizuje.

Sastanku je porisustvovalo  20-ak predstavnika udruženja građana, mesnih zajednica, kao i građana pojedinaca, te predstavnici  Švajcarske organizacije  za razvoj i saradnju koja ovaj program finansira  u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština. Program sprovodi International Management Group.

Građane je ispred Gradske uprave pozdravila načelnica Helena Roksandić Musulin, koja je istakla da je tribina organizovana sa ciljem da se građani uključe u sam proces donošenja Akcionog plana i predstavila članove radne grupe koja će raditi na njegovoj izradi.

Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede je predsednik Radne grupe, a članovi su: Biserka Jovićević, načelnik i Verica Sretović i Ognjen Eraković, pomoćnici načelnika  Odeljenja lokalne poreske administracije Mihael Plac, šef i Kristina Harjung, mlađi savetnik  Odseka za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima.

Načelnica Odeljenja lokalne poreske administracije  istakla je da će grad učešćem u ovom projektu unaprediti svoju bazu podataka i obuhvata poreskih obveznika i  navela da je u te svrhe angažovano 17 popisivača.

„Učešće poreza na imovinu u ukupnim prihodima budžeta grada Sombora poslednjih desetak godina beleži stalni rast i danas, posle jedne decenije učešća poreza na imovinu fizičkih lica u ukupnim prihodima budžeta grada Sombora,  je sedam puta veće“, navela je Jovićević i potom detaljno objasnila na koje se sve nepokretnosti plaća porez na imovinu, te ko i do kada se plaća i podnosi poresku prijavu na imovinu.

„Cilj reforme poreza na imovinu jeste da svaki građanin plaća porez na imovinu koju poseduje, a svi građani moraju da budu i jesu jednaki u tome. Sa druge strane potrebno je obezbediti da se prihodi ostvareni od poreza na imovinu koriste u  one svrhe koje su u  vrhu liste prioriteta kod svih građana“, istakla je Jovićević.

Načelnica Gradske uprave Roksandić Musulin je govorila o Akcionom planu za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu,  ističući da učešćem u programu grad teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za što veći broj građana.

„Osnovni cilj programa jeste da građani i privreda ostvaruju korist tako što će učestvovati u donošenju odluka, čime će se pospešiti i odgovorniji način upravljanja, a poboljšaće se i kvalitet javnih usluga. Poseban akcenat se stavlja na jačanje odgovornosti između loklane vlasti i građana kao poreskih obveznika i to tako da se kroz programske aktivnosti pokrene i poboljša dijalog sa građanima“, navela je Roksandić Musulin i dodala da je kao jedna od programskih aktivnosti planirana i izrada Akcionog plana čiji je osnovni cilj da unapredi proces konsultovanja i učešća građana u donošenju odluka o trošenju sredstava od prihoda koji se ostvari od naplaćenog poreza na imovinu građana.

Načelnica Gradske  uprave  je potom detaljno govorila o Akcionom planu, od aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi kako bi uključila građane, preko participacije građana do plana aktivnosti na sprovođenju specifičnih ciljeva sa potpuno određenim nosiocima aktivnosti, partnerima, vremenskim okvirom izvorom finansiranja i indikatorom učinka.

„Kod građana je potrebno razviti svest o njihovoj odgovornosti za doprinos ovom procesu kroz učešće u kreiranju  i donošenju  odluka o pitanjima koja su vezana za njihove živote. Ovaj  proces  donosi brojne koristi, kako građanima, tako i zajednici“, istakla je Roksandić Musulin i dodala da je kod građana potrebno podići i svet o njihovom značaju kao poreskih obveznika  u procesu popisa, naplate i trošenja sredstava prikupljenih naplatom poreza na imovinu.

Načelnica Gradske uprave je istakla i da su građani Sombora savesni poreski obveznici, te da je procenat naplate poreza na imovinu fizičkih lica oko 90 odsto, ali i da je rad popisivača na terenu pokazao da nisu  prijavljene sve nepokretnosti na koje se porez na imovinu plaća.

„Očekujemo da nam pomognete da pokrenemo građane da učestvuju u svim fazama ovog programa, od svesti o potrebi  plaćanja poreza na imovinu, preko njihovog učešća u procesu predlaganja i kreiranja projekata od značaja za građanina, ali i za zajednicu, do učešća o odlučivanju  i sprovođenju projekta koji su zajedno odabrali lokalna samouprava i građani“, navela je Helena Roksandić Musulin i istakla da je građanski aktivizam potencijal koji je potrebno pokrenuti kako bi zajednički poboljšali kvalitet života u našoj zajednici.

Sava Dojić, član Gradskog veća je naveo da je protekle tri godine realizovan projekat „Participativno budžetiranje“, preko kojeg su građani realizovali projekat uređenja  centra u Stanišiću, prošle godine je uređeno izletište „Tromeđa“, a ove godine će biti realizovan projekat „Rekonstrukcije vrtića u Kljajićevu“.

Svoje stavove o programu i učešću građana naveli su predstavnici UG „Psihozon“ , koji su od posebnog značaja naveli rad sa ranjivim grupama, pre svega osobama sa psihičkim smetnjama, kao i povratnicima sa izvršenja zakonskih kazni. Navedenim grupama  je, prema rečima predstavnika udruženja, potreban prostor gde bi se mogli okupljati i tražiti psihološke i druge vidove pomoći.

Predstavnici  MKPZ „Stapar“  i  UG „Udahni život“, Stanišić,  istakli su da je udruženjima građana prevashodno potreban kontinuitet u finansiranju njihovih projekata, te da je potrebno da neki od njih budu namenjeni ruralnom  razvoju.

Predstavnik udruženja  somborskih vojnih penzionera kazao je da podržava ovakav program i naglasio potrebu nadzora nad realizacijom odabranih projekata.

Predstavnik  „Somborskog edukativnog centra“ je naveo da je ovo udruženje  sa šest drugih  udruženja građana pokrenulo inicijativu o osnivanju Saveza udruženja građana.

Prema mišljenju predstavnika SEC- a kruženje informacija između udruženja u okviru saveza bilo bi daleko brže, a svako udruženje bi imalo organizacionu i tehničku podršku.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću