UNAPREĐENJE SISTEMA DOBRE UPRAVE – UVOĐENJE UMREŽENOG SISTEMA ZA NAPLATU POREZA NA IMOVINU I ADMINISTRIRANJE LOKALNIH FINANSIJA

Izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je uvođenje jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija u kojem je jedinica lokalne samouprave dužna da vodi podatke koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu i drugih izvornih javnih prihoda, kao i podatke o naplati tih javnih prihoda.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kao služba Vlade Republike Srbije, nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave, uspostavlja i vodi jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija. Rok za uvođenje takvog sistema je prvi januar 2019. godine i u skladu sa tim Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa Ambasadom Švajcarske, a u okviru programa Reforme poreza na imovinu, izdvojila je sredstva za uspostavljanje novog sistema sa ciljem efikasnije i preciznije naplate poreza na imovinu.

Predstavnici 31 lokalne samouprave, među kojima je i grad Sombor, prisustvovali su sastanku koji je u Palati Srbije održan 8 maja. 2018. godine. Pored predstavljanja novog elektronskog sistema evidencije i naplate poreza na imovinu i drugih javnih prihoda, prisutnima se obratila i Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju. Prema njenim rečima, „građani će u bliskoj budućnosti putem portala E-uprave moći na jednom mestu da, u bilo koje vreme, pristupe aktuelnim i transparentnim podacima i zaduženju poreza za svu svoju imovinu u Republici Srbiji, bez obzira na to u kom gradu ili opštini se ta imovina nalazi. Time će poreski obveznici tačno i u svakom trenutku znati koliko im je zaduženje za porez, čak i pre nego što na svoju kućnu adresu dobiju Rešenje lokalne poreske administracije. Plan je da se, u predstojećem periodu, omogući i plaćanje poreza putem interneta“.

Nakon održanog sastanka, gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović, zajedno sa gradonačelnicima i predsednicima opština koji su prisustvovali sastanku, potpisala je poster kojim  potvrđuje učešće u Programu reforme poreza na imovinu-Unapređenje sistema dobre uprave, finansiranom od strane Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije.