Reforma poreza na imovinu u gradu somboru

PROPERTY TAX REFORM IN CITY OF SOMBOR

Nosioci programa

"Podrška unapređenju poreza na imovinu i dobre uprave"
Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija

Ministry of Finance

poseti
Ambasada                     Švajcarske

Ambasada Švajcarske

Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji

poseti
Ministarstvo Državne uprave i lokalne samouprave

Ministarstvo Državne uprave i lokalne samouprave

Ministry of State Administration and Local Self Government

poseti

Najnovije vesti

Uključivanje građana u odlučivanje o trošenju sredstava koja se prikupljaju kroz naplatu poreza na imovinu

Grad Sombor već petu godinu za redom sprovodi proces uključivanja građana u odlučivanje o troše...

RADIONICA O MODELIMA PARTICIPACIJE GRAĐANA

U okviru Programa reforme poreza na imovinu, u Beogradu je održana dvodnevna radionica na ...

PREZENTACIJA MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018-2021. U MZ „MLAKE“

Danas je u MZ „Mlake“ za članove Saveta mesne zajednice i sve zainteresovane građane, održan...

PRIPREMA NOVOG CIKLUSA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je deveti sastanak Radne grupe za realizaciju Akcio...

radna grupa

za realizaciju Akcionog plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021
Sava Dojić

Sava Dojić

član Gradskog veća za oblast finansija i privrede

Jelena Todorić

Jelena Todorić

pomoćnik Načelnika Odeljenja za finansije

Branislav Svorcan

Branislav Svorcan

pomoćnik Gradonačelnice za oblast kulture i informisanja

Kristina Harjung

Kristina Harjung

službenik- mlađi savetnik u Odseku za LER i podršku ulaganjima

Ognjen Eraković

Ognjen Eraković

pomoćnik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije

Nikolina Kovačić

Nikolina Kovačić

službenik- mlađi savetnik u Odseku za LER i podršku ulaganjima

o programu

Da bi smo imali sredjenu državu i jake institucije sa dobrim uslugama za nas, svi zajedno moramo tome, na primer kroz poreze, da doprinesemo. Sa druge strane nama naš Grad daje i priliku da sa našim glasom odlučujemo u šta zelimo da ulažemo naš novac da bi Sombor učinili boljim mestom za sve nas. Zajedno odlučujemo, zajedno gradimo naš Sombor.
Alexander Grunauer

Alexander Grunauer

vođa programa Švajcarske vlade Reforma poreza na imovinu

Plaćanje poreza je neophodno jer doprinosi razvoju lokalne zajednice. Lokalna samouprava je najbolje pozicionirana da pruži javne usluge građanima i privatnom sektoru, a one se finansiraju iz poreza. Još je važnije i to da se stvara uzajamno poverenje i osećaj odgovornosti kroz dijalog građana koji plaćaju porez i lokalne samouprave koja u ime građana ovaj prihod koristi za pružanje usluga.
Saša Miler

Saša Miler

načelnica odeljenja za demokratsko upravljanje, Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji

Od zaposlenih u upravi se očekuje da budu reaktivni, empatični i sposobni da osete potrebe građana i spremnost da iznalaze postojeće i kreira nove mogućnosti za rešavanje njihovih problema. Budući da su potrebe i zahtevi u heterogenom društvu veoma dinamičnog karaktera veoma je važno da se razviju sistemski pristupi u razumevanju društva. Naš program pruža podršku vašoj gradskoj upravi da vam budu bliži. Pozivamo vas da im svojim aktivnim učešćem pomognete u ovim namerama.
Branislav Milić

Branislav Milić

savetnik za dobru upravu u programu Švajcarske vlade

Plaćanje poreza je zakonska obaveza, ali samo poreska ravnopravnost doprinosi opštem boljitku.
Jelena Holcinger

Jelena Holcinger

viši projektni menadžer, zadužena za poresku politiku na lokalnom nivou u programu Švajcarske Vlade

Verujem da mala grupa promišljenih, posvećenih građana može da promeni svet. Moć leži u ljudima. Zato je važno da i građanke i građani Sombora praktikuju svoja prava uvek i svuda i, između ostalog, učestvuju u procesima donošenja odluka o tome kako se troše pare od poreza na imovinu
Nataša Čorbić

Nataša Čorbić

viši projektni menadžer zadužena za dobro upravljanje i politički dijalog u Švajcarskom programu Reforma poreza na imovinu