РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ГРАДУ СОМБОРУ

PROPERTY TAX REFORM IN CITY OF SOMBOR

Носиоци програма

"Подршка унапређењу пореза на имовину и добре управе"​

АМБАСАДА ШВАЈЦАРСКЕ

Швајцарска канцеларија за сарадњу у Србији

Најновије вести

РАДНА ГРУПА

за реализацију Акционог план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021

САВА ДОЈИЋ

Члан Градског већа за област финансија и привреде

ЈЕЛЕНА ТОДОРИЋ

Помоћник Градоначелника за област културе и информисања

БРАНИСЛАВ СВОРЦАН

Члан Градског већа за област финансија и привреде

КРИСТИНА ХАРЈУНГ

Службеник- млађи саветник у Одсеку за ЛЕР и подршку улагањима

ОГЊЕН ЕРАКОВИЋ

Помоћник начелника Одељења локалне пореске администрације

НИКОЛИНА КОВАЧИЋ

Службеник- млађи саветник у Одсеку за ЛЕР и подршку улагањима

О ПРОГРАМУ